Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Προϊστάμενος-Γενική Υποστήριξη

Τηλέφωνο

Email

Βασίλης Πρωτοπαπάς, Προϊστάμενος           

25 002526

vassilis.protopapas@cut.ac.cy

Αντώνης Βρασίδα, Ανώτερος Λειτουργός

25 002414 antonis.vrasida@cut.ac.cy

Στέλλα Θεοχάρους, Γραμ. Λειτουργός-Γενική Υποστήριξη

25 002541

stella.theocharous@cut.ac.cy

Μαρίζα Αλωνεύτη, Β.Γραμ. Λειτουργός-ΚΕΠ

25 002710/11

marisa.alonefti@cut.ac.cy

Δέσπω Φούρναρη, Β.Γραμ. Λειτουργός-ΚΕΠ

25 002710/11

despo.fournari@cut.ac.cy 

Σόφη Χατζηπροδρόμου, Νοσηλεύτρια-Πρώτες Βοήθειες

25 002374

s.hadgiprodromou@cut.ac.cy

Τομέας Σπουδών

 

 

Αντώνης Βρασίδα, Ανώτερος Λειτουργός 

25 002414 antonis.vrasida@cut.ac.cy

Μαρία Κελίρη, Λειτουργός Α΄-Σπουδές

25 002531

maria.keliri@cut.ac.cy

Κωνσταντίνα Χατζημιτσή, Λειτουργός-Σπουδές

25 002416

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Γεωργία Φράγκου, Λειτουργός-Συμβουλευτική (ΚΦΑ)

25 002411 georgia.frangou@cut.ac.cy 

Γιώτα Θεμιστοκλέους, Β.Γραμ. Λειτουργός -Σπουδές

25 002584

yiota.themistocleous@cut.ac.cy

Έλενα Σταυρινίδου, Β.Γραμ. Λειτουργός -Σπουδές

25 002426

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Θεοδώρα Πατσιάουρου, Β.Γραμ. Λειτουργός -Σπουδές

25 002213

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

Άντρη Κυριάκου, Β.Γραμ. Λειτουργός -Σπουδές

25 002597

andri.kyriacou@cut.ac.cy

Άννα Κωνσταντίνου, Β.Γραμ. Λειτουργός-Συμβουλευτική

25 002534

Anna.constantinou@cut.ac.cy

Τομέας Ευημερίας Φοιτητών

 

 

Ηλίας Βασιλείου, Λειτουργός-Φοιτητική Ζωή

25 002415

elias.vasiliou@cut.ac.cy

Εύρος Δημοσθένους, Λειτουργός-Αθλητισμός

25 002413 

evros.demosthenous@cut.ac.cy

Στέλλα Θεοχάρους, Λειτουργός-Κοινωνική Στήριξη Φοιτητών 25 002541 stella.theocharous@cut.ac.cy

Έλλη Κωνσταντίνου, Β.Γραμ. Λειτουργός-Στέγαση και Κοινωνική Στήριξη

25 002380

elli.constantinou@cut.ac.cy

Μελέτιος Μελετίου, Τεχνικός-Συντηρητής-Στέγαση

25 002179

Meletios.meletiou@cut.ac.cy

Κωνσταντίνος Τιγγιρίδης, Λειτουργός-Αθλητισμός

25 002200

k.tingirides@cut.ac.cy

Δημήτρης Ελισσαίου, Λειτουργός-Αθλητισμός

25 002216

demetris.elissaiou@cut.ac.cy

Λάζαρος Χατζηβασιλείου, Φροντιστής Αθλητισμού

25 002200

loris.hadjivassiliou@cut.ac.cy

Μιχάλης Καλαφάτης, Φροντιστής Αθλητισμού

25 002200

michalis.kalafatis@cut.ac.cy

Κώστας Χατζηνικόλας, Φροντιστής Αθλητισμού

25 002200

costas.hadjinicolas@cut.ac.cy

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Προϊστάμενος-Γενική Υποστήριξη

Τηλέφωνο

Email

Βασίλης Πρωτοπαπάς, Προϊστάμενος           

25 002526

vassilis.protopapas@cut.ac.cy

Αντώνης Βρασίδα, Ανώτερος Λειτουργός

25 002414 antonis.vrasida@cut.ac.cy

Στέλλα Θεοχάρους, Γραμ. Λειτουργός-Γενική Υποστήριξη

25 002541

stella.theocharous@cut.ac.cy

Μαρίζα Αλωνεύτη, Β.Γραμ. Λειτουργός-ΚΕΠ

25 002710/11

marisa.alonefti@cut.ac.cy

Δέσπω Φούρναρη, Β.Γραμ. Λειτουργός-ΚΕΠ

25 002710/11

despo.fournari@cut.ac.cy 

Σόφη Χατζηπροδρόμου, Νοσηλεύτρια-Πρώτες Βοήθειες

25 002374

s.hadgiprodromou@cut.ac.cy

Τομέας Σπουδών

 

 

Αντώνης Βρασίδα, Ανώτερος Λειτουργός 

25 002414 antonis.vrasida@cut.ac.cy

Μαρία Κελίρη, Λειτουργός Α΄-Σπουδές

25 002531

maria.keliri@cut.ac.cy

Κωνσταντίνα Χατζημιτσή, Λειτουργός-Σπουδές

25 002416

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Γεωργία Φράγκου, Λειτουργός-Συμβουλευτική (ΚΦΑ)

25 002411 georgia.frangou@cut.ac.cy 

Γιώτα Θεμιστοκλέους, Β.Γραμ. Λειτουργός -Σπουδές

25 002584

yiota.themistocleous@cut.ac.cy

Έλενα Σταυρινίδου, Β.Γραμ. Λειτουργός -Σπουδές

25 002426

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Θεοδώρα Πατσιάουρου, Β.Γραμ. Λειτουργός -Σπουδές

25 002213

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

Άντρη Κυριάκου, Β.Γραμ. Λειτουργός -Σπουδές

25 002597

andri.kyriacou@cut.ac.cy

Άννα Κωνσταντίνου, Β.Γραμ. Λειτουργός-Συμβουλευτική

25 002534

Anna.constantinou@cut.ac.cy

Τομέας Ευημερίας Φοιτητών

 

 

Ηλίας Βασιλείου, Λειτουργός-Φοιτητική Ζωή

25 002415

elias.vasiliou@cut.ac.cy

Εύρος Δημοσθένους, Λειτουργός-Αθλητισμός

25 002413 

evros.demosthenous@cut.ac.cy

Στέλλα Θεοχάρους, Λειτουργός-Κοινωνική Στήριξη Φοιτητών 25 002541 stella.theocharous@cut.ac.cy

Έλλη Κωνσταντίνου, Β.Γραμ. Λειτουργός-Στέγαση και Κοινωνική Στήριξη

25 002380

elli.constantinou@cut.ac.cy

Μελέτιος Μελετίου, Τεχνικός-Συντηρητής-Στέγαση

25 002179

Meletios.meletiou@cut.ac.cy

Κωνσταντίνος Τιγγιρίδης, Λειτουργός-Αθλητισμός

25 002200

k.tingirides@cut.ac.cy

Δημήτρης Ελισσαίου, Λειτουργός-Αθλητισμός

25 002216

demetris.elissaiou@cut.ac.cy

Λάζαρος Χατζηβασιλείου, Φροντιστής Αθλητισμού

25 002200

loris.hadjivassiliou@cut.ac.cy

Μιχάλης Καλαφάτης, Φροντιστής Αθλητισμού

25 002200

michalis.kalafatis@cut.ac.cy

Κώστας Χατζηνικόλας, Φροντιστής Αθλητισμού

25 002200

costas.hadjinicolas@cut.ac.cy