Εγγραφές-Ωρολόγιο-Εξετάσεις

Εγγραφή ανά εξάμηνο

Κάθε φοιτητής πρέπει να μεριμνά ώστε μέσω της διαδικτυακής πύλης να εγγράφεται σε εξάμηνο. Ακόμη κι αν πρόκειται για μεταπτυχιακή φοίτηση με εκπόνηση διατριβής, χωρίς μαθήματα, η επανεγγραφή σε εξάμηνο είναι απαραίτητη. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν κενά εξάμηνα στη διάρκεια της φοίτησης, εκτός κι αν υπάρχει έγκριση για αναστολή ή διακοπή φοίτησης.

Εγγραφή σε μαθήματα

Κάθε φοιτητής εγγράφεται ηλεκτρονικά σε μαθήματα μέσω της διαδικτυακής πύλης (https://sis.cut.ac.cy/irj/portal εισάγοντας το username και password), τη βδομάδα που προηγείται της έναρξης μαθημάτων σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Σπουδών.

Σε περίπτωση που εκπνεύσει η καθορισμένη περίοδος, εγγραφή σε μαθήματα μπορεί να γίνει μόνο στην περίοδο των προσθαφαιρέσεων μαθημάτων.

Κάθε φοιτητής καλείται να μελετήσει το πρόγραμμα σπουδών του και να το οργανώσει σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Λεπτομέρειες για την εγγραφή σε μαθήματα περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που δημοσιεύει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

  • Δείτε πιο κάτω το φιλμάκι το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγγραφή σας:

Αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα και υποχρέωση να συμπληρώνει ηλεκτρονικά  φόρμα αξιολόγησης για κάθε μάθημα που έχει εγγραφεί. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται τις τελευταίες δύο βδομάδες μαθημάτων κάθε εξάμηνο, μέσω του φοιτητικού πόρταλ. 

Η διαδικασία είναι απλή και διασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία των φοιτητών. Οι γνώμες των φοιτητών διαβάζονται από τους διδάσκοντες και τα Τμήματά τους και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την ατομική βελτίωση του κάθε διδάσκοντα αλλά και του μαθήματος.

Σε περίπτωση αμέλειας συμπλήρωσης της φόρμας αξιολόγησης μαθήματος, ο φοιτητής δεν θα μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα το επόμενο εξάμηνο παρά μόνο στην περίοδο των προσθαφαιρέσεων (μετά την 1η βδομάδα). 

Πατήστε εδώ για να ακολουθήσετε τα βήματα αξιολόγησης μαθήματος.

 

Εγγραφές-Ωρολόγιο-Εξετάσεις

Εγγραφή ανά εξάμηνο

Κάθε φοιτητής πρέπει να μεριμνά ώστε μέσω της διαδικτυακής πύλης να εγγράφεται σε εξάμηνο. Ακόμη κι αν πρόκειται για μεταπτυχιακή φοίτηση με εκπόνηση διατριβής, χωρίς μαθήματα, η επανεγγραφή σε εξάμηνο είναι απαραίτητη. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν κενά εξάμηνα στη διάρκεια της φοίτησης, εκτός κι αν υπάρχει έγκριση για αναστολή ή διακοπή φοίτησης.

Εγγραφή σε μαθήματα

Κάθε φοιτητής εγγράφεται ηλεκτρονικά σε μαθήματα μέσω της διαδικτυακής πύλης (https://sis.cut.ac.cy/irj/portal εισάγοντας το username και password), τη βδομάδα που προηγείται της έναρξης μαθημάτων σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Σπουδών.

Σε περίπτωση που εκπνεύσει η καθορισμένη περίοδος, εγγραφή σε μαθήματα μπορεί να γίνει μόνο στην περίοδο των προσθαφαιρέσεων μαθημάτων.

Κάθε φοιτητής καλείται να μελετήσει το πρόγραμμα σπουδών του και να το οργανώσει σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Λεπτομέρειες για την εγγραφή σε μαθήματα περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που δημοσιεύει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

  • Δείτε πιο κάτω το φιλμάκι το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να ολοκληρώσετε επιτυχώς την εγγραφή σας:

Αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα και υποχρέωση να συμπληρώνει ηλεκτρονικά  φόρμα αξιολόγησης για κάθε μάθημα που έχει εγγραφεί. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται τις τελευταίες δύο βδομάδες μαθημάτων κάθε εξάμηνο, μέσω του φοιτητικού πόρταλ. 

Η διαδικασία είναι απλή και διασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία των φοιτητών. Οι γνώμες των φοιτητών διαβάζονται από τους διδάσκοντες και τα Τμήματά τους και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την ατομική βελτίωση του κάθε διδάσκοντα αλλά και του μαθήματος.

Σε περίπτωση αμέλειας συμπλήρωσης της φόρμας αξιολόγησης μαθήματος, ο φοιτητής δεν θα μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα το επόμενο εξάμηνο παρά μόνο στην περίοδο των προσθαφαιρέσεων (μετά την 1η βδομάδα). 

Πατήστε εδώ για να ακολουθήσετε τα βήματα αξιολόγησης μαθήματος.