Γενική ασφάλιση ατυχημάτων

H γενική ασφάλιση φοιτητών έναντι ατυχημάτων παρέχεται σε όλους τους ενεργούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, από τη μέρα που εγγράφονται στο μητρώο μέχρι την επόμενη μέρα της αποφοίτησής τους.

Η ασφάλεια καλύπτει τους φοιτητές για όλο το εικοσιτετράωρο, για 365 μέρες το χρόνο, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο, ή σε χώρους πρακτικής άσκησης ή οπουδήποτε αλλού εντός Κύπρου. Η αποζημίωση καλύπτει αποζημίωση για θάνατο, για τραυματισμό που προκαλεί μερική ή μόνιμη βλάβη (ή ανικανότητα) καθώς και κάποια σχετικά έξοδα νοσηλείας.

Ισχύουν εξαιρέσεις συμβολαίου.

Α

Θάνατος από Ατύχημα

€10.000

Β

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

€30.000

Γ

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από ατύχημα

€5.000

Διαδικασία

Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να συμπληρώσετε εντός 3 ημερών το έντυπο «Αναγγελία Ζημίας» και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο Γραφείο Σταδιοδρομίας (careers@cut.ac.cy), ώστε να κοινοποιηθεί το ατύχημα στην εταιρία.

Στη συνέχεια, εντός 30 ημερών από την ημέρα του ατυχήματος, θα πρέπει να αποστείλετε απευθείας στην εταιρία συμπληρωμένο το έντυπο «Έντυπο Αποζημίωσης». Η αποστολή θα πρέπει να γίνει με φάκελο (Υπόψη Τμήματος Αποζημιώσεων Liberty Life), χωρίς χρέωση από τα καταστήματα ACS Courier. Σημειώνουμε ότι στο φάκελο, απαραίτητα θα πρέπει να περιλαμβάνετε τα 2 έντυπα πρωτότυπα και συμπληρωμένα, όλες τις αποδείξεις πληρωμής που αφορούν στο ατύχημα, καθώς και τα αποτελέσματα αναλύσεων και άλλων διαγνωστικών εξετάσεων.

Γενική ασφάλιση ατυχημάτων

H γενική ασφάλιση φοιτητών έναντι ατυχημάτων παρέχεται σε όλους τους ενεργούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, από τη μέρα που εγγράφονται στο μητρώο μέχρι την επόμενη μέρα της αποφοίτησής τους.

Η ασφάλεια καλύπτει τους φοιτητές για όλο το εικοσιτετράωρο, για 365 μέρες το χρόνο, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο, ή σε χώρους πρακτικής άσκησης ή οπουδήποτε αλλού εντός Κύπρου. Η αποζημίωση καλύπτει αποζημίωση για θάνατο, για τραυματισμό που προκαλεί μερική ή μόνιμη βλάβη (ή ανικανότητα) καθώς και κάποια σχετικά έξοδα νοσηλείας.

Ισχύουν εξαιρέσεις συμβολαίου.

Α

Θάνατος από Ατύχημα

€10.000

Β

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

€30.000

Γ

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από ατύχημα

€5.000

Διαδικασία

Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να συμπληρώσετε εντός 3 ημερών το έντυπο «Αναγγελία Ζημίας» και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο Γραφείο Σταδιοδρομίας (careers@cut.ac.cy), ώστε να κοινοποιηθεί το ατύχημα στην εταιρία.

Στη συνέχεια, εντός 30 ημερών από την ημέρα του ατυχήματος, θα πρέπει να αποστείλετε απευθείας στην εταιρία συμπληρωμένο το έντυπο «Έντυπο Αποζημίωσης». Η αποστολή θα πρέπει να γίνει με φάκελο (Υπόψη Τμήματος Αποζημιώσεων Liberty Life), χωρίς χρέωση από τα καταστήματα ACS Courier. Σημειώνουμε ότι στο φάκελο, απαραίτητα θα πρέπει να περιλαμβάνετε τα 2 έντυπα πρωτότυπα και συμπληρωμένα, όλες τις αποδείξεις πληρωμής που αφορούν στο ατύχημα, καθώς και τα αποτελέσματα αναλύσεων και άλλων διαγνωστικών εξετάσεων.