Διαδικασία πρόσληψης

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το ακαδημαϊκό προσωπικό προτείνεται από εκλεκτορικά σώματα τα οποία αποτελούνται από Κύπριους και ξένους διακεκριμένους ακαδημαϊκούς. Οι διαδικασίες εκλογής ακαδημαϊκών είναι συνεχείς. Τα ελάχιστα προσόντα για το εκλεγμένο ακαδημαϊκό προσωπικό είναι το διδακτορικό δίπλωμα και η ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας. Το ακαδημαϊκό προσωπικό που έχει ήδη εκλεγεί διαθέτει υψηλές ακαδημαϊκές διακρίσεις και διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού. Στο ακαδημαϊκό προσωπικό, πέραν των 102 θέσεων εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, περιλαμβάνεται διδακτικό προσωπικό από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και τη Νοσηλευτική Σχολή. Το προσωπικό αυτό, έχει ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο με ειδική διαδικασία που προνοεί η νομοθεσία και αναφέρεται ως Ενταγμένο Ακαδημαϊκό Προσωπικό.

Παράλληλα, οι διδακτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου καλύπτονται και από Επισκέπτες Καθηγητές, από Ειδικούς Επιστήμονες και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

Διοικητικό Προσωπικό

Διαδικασία πρόσληψης

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το ακαδημαϊκό προσωπικό προτείνεται από εκλεκτορικά σώματα τα οποία αποτελούνται από Κύπριους και ξένους διακεκριμένους ακαδημαϊκούς. Οι διαδικασίες εκλογής ακαδημαϊκών είναι συνεχείς. Τα ελάχιστα προσόντα για το εκλεγμένο ακαδημαϊκό προσωπικό είναι το διδακτορικό δίπλωμα και η ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας. Το ακαδημαϊκό προσωπικό που έχει ήδη εκλεγεί διαθέτει υψηλές ακαδημαϊκές διακρίσεις και διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού. Στο ακαδημαϊκό προσωπικό, πέραν των 102 θέσεων εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, περιλαμβάνεται διδακτικό προσωπικό από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και τη Νοσηλευτική Σχολή. Το προσωπικό αυτό, έχει ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο με ειδική διαδικασία που προνοεί η νομοθεσία και αναφέρεται ως Ενταγμένο Ακαδημαϊκό Προσωπικό.

Παράλληλα, οι διδακτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου καλύπτονται και από Επισκέπτες Καθηγητές, από Ειδικούς Επιστήμονες και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

Διοικητικό Προσωπικό