Ωφελήματα προσωπικού

Τα μέλη του προσωπικού έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ωφελημάτων και παροχών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου απολαμβάνουν:

 • Άδειες ανάπαυσης με απολαβές
 • Σαββατικές Άδειες (Εκλεγμένα μέλη Δ.Ε.Π.)
 • Συνταξιοδοτικά ωφελήματα (για μόνιμο προσωπικό που προσλήφθηκε πριν την 1/10/11)
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προσωπικού (κρατική ή ιδιωτική) με κάλυψη και για τα εξαρτώμενα μέλη (μόνιμο προσωπικό)
 • Ταμείο Προνοίας Ωρομίσθιου Προσωπικού
 • Άδειες μητρότητας και πατρότητας, γονικές άδειες, άδειες άνευ απολαβών σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας Νομοθεσίας/Κανονισμών.
 • Ατομικό πλάνο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευέλικτο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία (Διοικητικό και Ωρομίσθιο προσωπικό)
 • Δικαίωμα διεκδίκησης οδοιπορικών εξόδων, επίδομα για εργασία με σύστημα βάρδιας, επίδομα επιφυλακής κ.α.
 • Δωρεάν πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στα προγράμματα ομαδικής εκγύμνασης στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
 • Κάρτα μέλους Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης
 • Καλοκαιρινό σχολείο για τα παιδιά του προσωπικού
 • Πρόσβαση σε μια σειρά πολιτικών που προάγουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus+

Ωφελήματα προσωπικού

Τα μέλη του προσωπικού έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ωφελημάτων και παροχών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.  Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου απολαμβάνουν:

 • Άδειες ανάπαυσης με απολαβές
 • Σαββατικές Άδειες (Εκλεγμένα μέλη Δ.Ε.Π.)
 • Συνταξιοδοτικά ωφελήματα (για μόνιμο προσωπικό που προσλήφθηκε πριν την 1/10/11)
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προσωπικού (κρατική ή ιδιωτική) με κάλυψη και για τα εξαρτώμενα μέλη (μόνιμο προσωπικό)
 • Ταμείο Προνοίας Ωρομίσθιου Προσωπικού
 • Άδειες μητρότητας και πατρότητας, γονικές άδειες, άδειες άνευ απολαβών σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας Νομοθεσίας/Κανονισμών.
 • Ατομικό πλάνο εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευέλικτο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία (Διοικητικό και Ωρομίσθιο προσωπικό)
 • Δικαίωμα διεκδίκησης οδοιπορικών εξόδων, επίδομα για εργασία με σύστημα βάρδιας, επίδομα επιφυλακής κ.α.
 • Δωρεάν πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στα προγράμματα ομαδικής εκγύμνασης στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
 • Κάρτα μέλους Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης
 • Καλοκαιρινό σχολείο για τα παιδιά του προσωπικού
 • Πρόσβαση σε μια σειρά πολιτικών που προάγουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus+