Ευκαιρίες Εργοδότησης

Ειδικός Επιστήμονας

Ειδικοί Επιστήμονες - Τμήμα Καλών Τεχνών

Ειδικός Επιστήμονας

Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τμημα Καλων Τεχνων

Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής