Τμήμα Καλών Τεχνών

Η Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί κομβικό σημείο συνάντησης επιστημονικής και καλλιτεχνικής έρευνας και δημιουργίας. Το Τμήμα Καλών Τεχνών, ειδικότερα, στοχεύει να καταστεί ένας χώρος έρευνας και δημιουργίας στις τέχνες και ευρύτερα στον πολιτισμό. Έχοντας διεθνή προοπτική, το τμήμα φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αναδεικνύοντας εκ νέου τον μακραίωνο ρόλο της Μεσογείου ως πεδίο διασταυρώσεων, προσμίξεων, αλληλοεπιδράσεων και κοσμοπολιτισμού. Ταυτόχρονα, στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος (χαρακτηριζόμενου από υψηλό θεωρητικό και αισθητικό επίπεδο) για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του διαλόγου περί των πολιτιστικών πραγμάτων της Κύπρου, καθώς και στη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για τη διεθνή προβολή της σύγχρονης μας καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Οι παραπάνω σπουδές θα εμπλουτίζονται από τη σημαντική παρουσία μαθημάτων στην Ιστορία και Θεωρία των Εικαστικών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, και των Νέων Μέσων, καθώς και στη Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) της Τέχνης.

Άμεσα συνδεδεμένη με την σημασία που αποδίδεται στην ιστορική, φιλοσοφική και γενικότερα θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/τητριών, είναι η έναρξη, από τον Σεπτέμβρη του 2015, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, με το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Τμήμα Καλών Τεχνών

Με τη λειτουργία του Πτυχιακού Προγράμματος στις Καλές Τέχνες, το Τμήμα Καλών Τεχνών προσφέρει σπουδές στη δισδιάστατη (ζωγραφική) και τρισδιάστατη (γλυπτική) δημιουργία, καθώς και στις τεχνολογικές εφαρμογές στην τέχνη, από τη φωτογραφία έως το βίντεο και τις ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου. Οι παραπάνω σπουδές εμπλουτίζονται από τη σημαντική παρουσία μαθημάτων στην Ιστορία και Θεωρία των Εικαστικών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, και των Νέων Μέσων, καθώς και στη Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) της Τέχνης.

Τμήμα Καλών Τεχνών

Η Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί κομβικό σημείο συνάντησης επιστημονικής και καλλιτεχνικής έρευνας και δημιουργίας. Το Τμήμα Καλών Τεχνών, ειδικότερα, στοχεύει να καταστεί ένας χώρος έρευνας και δημιουργίας στις τέχνες και ευρύτερα στον πολιτισμό. Έχοντας διεθνή προοπτική, το τμήμα φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αναδεικνύοντας εκ νέου τον μακραίωνο ρόλο της Μεσογείου ως πεδίο διασταυρώσεων, προσμίξεων, αλληλοεπιδράσεων και κοσμοπολιτισμού. Ταυτόχρονα, στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος (χαρακτηριζόμενου από υψηλό θεωρητικό και αισθητικό επίπεδο) για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του διαλόγου περί των πολιτιστικών πραγμάτων της Κύπρου, καθώς και στη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για τη διεθνή προβολή της σύγχρονης μας καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Οι παραπάνω σπουδές θα εμπλουτίζονται από τη σημαντική παρουσία μαθημάτων στην Ιστορία και Θεωρία των Εικαστικών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, και των Νέων Μέσων, καθώς και στη Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) της Τέχνης.

Άμεσα συνδεδεμένη με την σημασία που αποδίδεται στην ιστορική, φιλοσοφική και γενικότερα θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/τητριών, είναι η έναρξη, από τον Σεπτέμβρη του 2015, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, με το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Τμήμα Καλών Τεχνών

Με τη λειτουργία του Πτυχιακού Προγράμματος στις Καλές Τέχνες, το Τμήμα Καλών Τεχνών προσφέρει σπουδές στη δισδιάστατη (ζωγραφική) και τρισδιάστατη (γλυπτική) δημιουργία, καθώς και στις τεχνολογικές εφαρμογές στην τέχνη, από τη φωτογραφία έως το βίντεο και τις ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου. Οι παραπάνω σπουδές εμπλουτίζονται από τη σημαντική παρουσία μαθημάτων στην Ιστορία και Θεωρία των Εικαστικών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, και των Νέων Μέσων, καθώς και στη Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) της Τέχνης.