Δημόσιας Επικοινωνίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Περιγραφή: Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ με επικέντρωση στη Διαχείριση Αντιλήψεων, στις Δημόσιες Σχέσεις, Atmospherics και Μάρκετινγκ Πέντε Αισθήσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Κοινωνικών Σπουδών/ Μάρκετινγκ / Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μεταπτυχιακού Τίτλου

Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Σπουδές Επικοινωνίας/Μάρκετινγκ/ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφές αντικείμενο. (Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή φοιτητών χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης). 

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.

Χρηματοδότηση: Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόθεση να εμπλακεί ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, αν το επιτρέπει η ειδικότητά του/της, στη διδασκαλία σεμιναρίων ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής, george.panigyrakis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002501

Δημόσιας Επικοινωνίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβρη 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Περιγραφή: Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ με επικέντρωση στη Διαχείριση Αντιλήψεων, στις Δημόσιες Σχέσεις, Atmospherics και Μάρκετινγκ Πέντε Αισθήσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Κοινωνικών Σπουδών/ Μάρκετινγκ / Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μεταπτυχιακού Τίτλου

Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Σπουδές Επικοινωνίας/Μάρκετινγκ/ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφές αντικείμενο. (Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή φοιτητών χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης). 

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.

Χρηματοδότηση: Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόθεση να εμπλακεί ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, αν το επιτρέπει η ειδικότητά του/της, στη διδασκαλία σεμιναρίων ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής, george.panigyrakis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Τηλ.: 25002501