Προσωπικό Τμήματος

Email

george.panigyrakis@cut.ac.cy

Phone

25002074

Γεώργιος Πανηγυράκης

Καθηγητής - Κοσμήτορας Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

Email

yannis.yatracos@cut.ac.cy

Phone

25002239

Email

l.spyridou@cut.ac.cy

Phone

2500 2326

Πασχαλία Σπυρίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια