Ενημέρωση των ατόμων με αφασία στον Κορωνοϊό

Το πιο κάτω ενημερωτικό φυλλάδιο έχει μεταφραστεί από το Cyprus Stroke Association σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για ενημέρωση των ατόμων με αφασία στον Κορωνοϊό- 18 Μαρτίου 2020 στα πλαίσια του  έργου "ASPIRE” EXCELLENCE/1216/0517 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Η πηγή που χρησιμοποιήθηκε είναι το tactustherapy.com

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Ενημέρωση των ατόμων με αφασία στον Κορωνοϊό

Το πιο κάτω ενημερωτικό φυλλάδιο έχει μεταφραστεί από το Cyprus Stroke Association σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για ενημέρωση των ατόμων με αφασία στον Κορωνοϊό- 18 Μαρτίου 2020 στα πλαίσια του  έργου "ASPIRE” EXCELLENCE/1216/0517 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Η πηγή που χρησιμοποιήθηκε είναι το tactustherapy.com

Ενημερωτικό φυλλάδιο