Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης

Σκοποί του Τμήματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, καθώς επίσης η προαγωγή της έρευνας και των σχετικών εφαρμογών στις Επιστήμες Αποκατάστασης. Όραμα του Τμήματος είναι να καταστεί κέντρο αριστείας στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της κλινικής θεραπείας τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί με την προσφορά προπτυχιακού προγράμματος στη Λογοθεραπεία/ Λογοπαθολογία για 30 εισακτέους φοιτητές. Στο άμεσο μέλλον θα προσφερθούν προπτυχιακά προγράμματα στην Εργοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία και Κλινική Κοινωνική Εργασία.

Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος θα αποτελέσουν τα πρότυπα της Κύπρου για τις εν λόγω ειδικότητες, αφού είναι τα πρώτα που θα προσφέρονται σε δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας. Επιπρόσθετα, το Τμήμα θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο των Επιστημών Αποκατάστασης στην Κύπρο προάγοντας τη γνώση και τις κλινικές υπηρεσίες.

Προοπτικές Απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι ικανοί να ασκούν όλο το κλινικό εύρος της Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας σε κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, σε κέντρα αποκατάστασης, σε σχολικές μονάδες, καθώς επίσης να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, να αναπτύξουν δραστηριότητα σε τομείς έρευνας, εκπαίδευσης και διοίκησης στις υπηρεσίες υγείας.

 

Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης

Σκοποί του Τμήματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, καθώς επίσης η προαγωγή της έρευνας και των σχετικών εφαρμογών στις Επιστήμες Αποκατάστασης. Όραμα του Τμήματος είναι να καταστεί κέντρο αριστείας στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της κλινικής θεραπείας τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί με την προσφορά προπτυχιακού προγράμματος στη Λογοθεραπεία/ Λογοπαθολογία για 30 εισακτέους φοιτητές. Στο άμεσο μέλλον θα προσφερθούν προπτυχιακά προγράμματα στην Εργοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία και Κλινική Κοινωνική Εργασία.

Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος θα αποτελέσουν τα πρότυπα της Κύπρου για τις εν λόγω ειδικότητες, αφού είναι τα πρώτα που θα προσφέρονται σε δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας. Επιπρόσθετα, το Τμήμα θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο των Επιστημών Αποκατάστασης στην Κύπρο προάγοντας τη γνώση και τις κλινικές υπηρεσίες.

Προοπτικές Απασχόλησης: Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι ικανοί να ασκούν όλο το κλινικό εύρος της Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας σε κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, σε κέντρα αποκατάστασης, σε σχολικές μονάδες, καθώς επίσης να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, να αναπτύξουν δραστηριότητα σε τομείς έρευνας, εκπαίδευσης και διοίκησης στις υπηρεσίες υγείας.