Κλινική Ενηλίκων

Σκοπός

Ο σκοπός της Κλινικής Ενηλίκων είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων ενηλίκων με προβλήματα στην επικοινωνία, τη σίτιση ή/και την κατάποση και την στήριξη και εκπαίδευση των φροντιστών τους.

Η Κλινική Ενηλίκων, σαν κλινικό πλαίσιο, παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με:

 • Αφασία μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλη εγκεφαλική βλάβη
 • Επίκτητες γνωστικές διαταραχές π.χ. μετά από Kρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ)
 • Δυσφαγία μετά από νευρολογική πάθηση
 • Δυσαρθρία μετά από Πολλαπλή Σκλήρυνση ή άλλη εκφυλιστική νόσο
 • Διαταραχές Φωνής π.χ. οζίδια, πολύποδες, λαρυγγεκτομή

Η παρέμβαση στη Κλινική Ενηλίκων γίνεται τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Παραπομπές από:

 • Κέντρο Νευρολογικής Αποκατάστασης Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ (ΜΑΕ)
 • Τη Νευρολογική Εταιρία Κύπρου
 • Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
 • Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ)
 • Σύνδεσμο «Ιθάκη» για άτομα με Άνοια
 • Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία
 • Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
 • Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΦΑΣΙΑ – The Aphasia Communication Team (TACT)

 • Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ικανοτήτων συζήτησης στα άτομα με Αφασία και την στήριξη των οικογενειών τους.
 • Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την κοινωνική ευαισθητοποίηση για την Αφασία στην άμεση κοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων ενημέρωσης, φυλλαδίων και δραστηριοτήτων.
 • Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάζεται, οργανώνεται και εκτελείται από τα μέλη ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και ΔΕΠ  (Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ που στελεχώνουν την Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας.

Κριτήρια εισδοχής στις ομάδες επικοινωνίας

 • Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε άτομα με επίκτητη αναπηρία που είναι σε χρόνια φάση και εμφανίζουν προβλήματα επικοινωνίας.
 • Τα άτομα αυτά θα έχουν ξεπεράσει την φάση της ατομικής λογοθεραπείας αλλά θα ήθελαν να συνεχίσουν να λαμβάνουν θεραπεία επικοινωνίας.
 • Το πρόγραμμα αυτό είναι ανοικτό σε άτομα με αφασία/ γνωστικές διαταραχές ανεξαρτήτου σοβαρότητας και τύπου της αφασίας.
 • Τα άτομα συμπληρώνουν αίτηση συμμετοχής η οποία περιλαμβάνει το προσωπικό, κοινωνικό, ιατρικό και εκπαιδευτικό ιστορικό και υπεύθυνη δήλωση για την χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων. 
 • Τα άτομα αυτά θα πρέπει να είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετούνται όσον αφορά τη τουαλέτα, να έχουν τα κατάλληλα μέσα για την ανεξάρτητη μεταφορά τους και να συνοδεύονται πάντα από φροντιστή.

Κατηγορίες Ομάδων Κλινικής Ενηλίκων:

 • Ομάδες επικοινωνίας για επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου με αφασία. 
 • Ομάδα επικοινωνίας για νεαρούς ενήλικες με κρανιοεγκεφαλική κάκωση- “Cooking Club”.
 • Ομάδα επικοινωνίας για νεαρούς ενήλικες με κρανιοεγκεφαλική κάκωση- “Computer’s Club”.
 • Χορωδία Αφασίας. 

Συνεργασίες Κλινικής Ενηλίκων:  

 • Συνεργασία με το Cyprus Stroke Association για την διεξαγωγή ομάδων επικοινωνίας για επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου με χρόνια αφασία και τη στρατολόγηση ασθενών για τα ερευνητικά προγράμματα.
 • Συνεργασία με το ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ- Κ.Η.Φ.Α που αποσκοπεί στη λειτουργική επικοινωνία μέσω Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.
 • Συνεργασία με το ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ- Στέγη Ενηλίκων (Προστατευόμενη Διαβίωση) για τη δημιουργία εξωτερικού κλινικού πλαισίου που αποσκοπεί στη αποκατάσταση προβλημάτων σίτισης και κατάποσης.
 • Συνεργασία στη μορφή εξωτερικού πλαισίου με το Κέντρο Ημέρας στήριξης ατόμων με Άνοια του Συνδέσμου «ΙΘΑΚΗ» ενίσχυσης των ατόμων με Άνοια  που αντιμετωπίζουν διαταραχές γνωστικών λειτουργιών και έχουν έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας.
 • Συνεργασία με τον Σύνδεσμο «Πρόσβαση» για Άτομα με Αναπηρία (ΑΜεΑ)- Ενήλικες Υψηλής Λειτουργικότητας με Γενετικά Σύνδρομα, Νοητική Υστέρηση, Γνωστικές και Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων – ΠΑΣΥΚΑΦ για τη δημιουργία ομάδων επικοινωνίας και στήριξης σε ενήλικες με μερική ή ολική Λαρυγγεκτομή.
 • Συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης» για την δημιουργία ομάδας ανάπτυξης επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων σε ενήλικες με διαταραχές στην επικοινωνία και κοινωνική απομόνωση.

Ερευνητικές και Επιστημονικές Συνεργασίες με Διεθνείς Φορείς

 • Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Εγκεφαλικό Επεισόδιο- STROKE ALLIANCE FOR EUROPE                                                                                                                     
 • Παγκόσμιο Σύνδεσμο για το Εγκεφαλικό Επεισόδιο- WORLD STROKE ORGANISATION
 • Παγκόσμιο Σύλλογο για την Αφασία Association Internationale Aphasie (AIA)
 • Αυστραλιανό Σύνδεσμο για την Αφασία- Talkback Aphasia Group

Κλινική Ενηλίκων

Σκοπός

Ο σκοπός της Κλινικής Ενηλίκων είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων ενηλίκων με προβλήματα στην επικοινωνία, τη σίτιση ή/και την κατάποση και την στήριξη και εκπαίδευση των φροντιστών τους.

Η Κλινική Ενηλίκων, σαν κλινικό πλαίσιο, παρέχει υπηρεσίες σε άτομα με:

 • Αφασία μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλη εγκεφαλική βλάβη
 • Επίκτητες γνωστικές διαταραχές π.χ. μετά από Kρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ)
 • Δυσφαγία μετά από νευρολογική πάθηση
 • Δυσαρθρία μετά από Πολλαπλή Σκλήρυνση ή άλλη εκφυλιστική νόσο
 • Διαταραχές Φωνής π.χ. οζίδια, πολύποδες, λαρυγγεκτομή

Η παρέμβαση στη Κλινική Ενηλίκων γίνεται τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Παραπομπές από:

 • Κέντρο Νευρολογικής Αποκατάστασης Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ (ΜΑΕ)
 • Τη Νευρολογική Εταιρία Κύπρου
 • Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
 • Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ)
 • Σύνδεσμο «Ιθάκη» για άτομα με Άνοια
 • Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία
 • Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
 • Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΦΑΣΙΑ – The Aphasia Communication Team (TACT)

 • Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ικανοτήτων συζήτησης στα άτομα με Αφασία και την στήριξη των οικογενειών τους.
 • Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την κοινωνική ευαισθητοποίηση για την Αφασία στην άμεση κοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων ενημέρωσης, φυλλαδίων και δραστηριοτήτων.
 • Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάζεται, οργανώνεται και εκτελείται από τα μέλη ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και ΔΕΠ  (Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ που στελεχώνουν την Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης – Λογοθεραπείας.

Κριτήρια εισδοχής στις ομάδες επικοινωνίας

 • Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε άτομα με επίκτητη αναπηρία που είναι σε χρόνια φάση και εμφανίζουν προβλήματα επικοινωνίας.
 • Τα άτομα αυτά θα έχουν ξεπεράσει την φάση της ατομικής λογοθεραπείας αλλά θα ήθελαν να συνεχίσουν να λαμβάνουν θεραπεία επικοινωνίας.
 • Το πρόγραμμα αυτό είναι ανοικτό σε άτομα με αφασία/ γνωστικές διαταραχές ανεξαρτήτου σοβαρότητας και τύπου της αφασίας.
 • Τα άτομα συμπληρώνουν αίτηση συμμετοχής η οποία περιλαμβάνει το προσωπικό, κοινωνικό, ιατρικό και εκπαιδευτικό ιστορικό και υπεύθυνη δήλωση για την χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων. 
 • Τα άτομα αυτά θα πρέπει να είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετούνται όσον αφορά τη τουαλέτα, να έχουν τα κατάλληλα μέσα για την ανεξάρτητη μεταφορά τους και να συνοδεύονται πάντα από φροντιστή.

Κατηγορίες Ομάδων Κλινικής Ενηλίκων:

 • Ομάδες επικοινωνίας για επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου με αφασία. 
 • Ομάδα επικοινωνίας για νεαρούς ενήλικες με κρανιοεγκεφαλική κάκωση- “Cooking Club”.
 • Ομάδα επικοινωνίας για νεαρούς ενήλικες με κρανιοεγκεφαλική κάκωση- “Computer’s Club”.
 • Χορωδία Αφασίας. 

Συνεργασίες Κλινικής Ενηλίκων:  

 • Συνεργασία με το Cyprus Stroke Association για την διεξαγωγή ομάδων επικοινωνίας για επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου με χρόνια αφασία και τη στρατολόγηση ασθενών για τα ερευνητικά προγράμματα.
 • Συνεργασία με το ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ- Κ.Η.Φ.Α που αποσκοπεί στη λειτουργική επικοινωνία μέσω Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.
 • Συνεργασία με το ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ- Στέγη Ενηλίκων (Προστατευόμενη Διαβίωση) για τη δημιουργία εξωτερικού κλινικού πλαισίου που αποσκοπεί στη αποκατάσταση προβλημάτων σίτισης και κατάποσης.
 • Συνεργασία στη μορφή εξωτερικού πλαισίου με το Κέντρο Ημέρας στήριξης ατόμων με Άνοια του Συνδέσμου «ΙΘΑΚΗ» ενίσχυσης των ατόμων με Άνοια  που αντιμετωπίζουν διαταραχές γνωστικών λειτουργιών και έχουν έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας.
 • Συνεργασία με τον Σύνδεσμο «Πρόσβαση» για Άτομα με Αναπηρία (ΑΜεΑ)- Ενήλικες Υψηλής Λειτουργικότητας με Γενετικά Σύνδρομα, Νοητική Υστέρηση, Γνωστικές και Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων – ΠΑΣΥΚΑΦ για τη δημιουργία ομάδων επικοινωνίας και στήριξης σε ενήλικες με μερική ή ολική Λαρυγγεκτομή.
 • Συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης» για την δημιουργία ομάδας ανάπτυξης επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων σε ενήλικες με διαταραχές στην επικοινωνία και κοινωνική απομόνωση.

Ερευνητικές και Επιστημονικές Συνεργασίες με Διεθνείς Φορείς

 • Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Εγκεφαλικό Επεισόδιο- STROKE ALLIANCE FOR EUROPE                                                                                                                     
 • Παγκόσμιο Σύνδεσμο για το Εγκεφαλικό Επεισόδιο- WORLD STROKE ORGANISATION
 • Παγκόσμιο Σύλλογο για την Αφασία Association Internationale Aphasie (AIA)
 • Αυστραλιανό Σύνδεσμο για την Αφασία- Talkback Aphasia Group