Επικοινωνία

Ελένη Πέτρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης-Λογοθεραπείας

Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Ι, 196/3

Τηλέφωνο: 25 002132

Email: rehab.clinic@cut.ac.cy

Επικοινωνία

Ελένη Πέτρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης-Λογοθεραπείας

Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Ι, 196/3

Τηλέφωνο: 25 002132

Email: rehab.clinic@cut.ac.cy