Διδακτορικά Προγράμματα

PhD

Γλωσσικές Διαταραχές σε Νευροεκφυλιστικές Ασθένειες

PhD

Αποκατάσταση της εργαζόμενης μνήμης σε άτομα με γλωσσικές δυσλειτουργίες