Χρηματοδοτούμενα Έργα

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ συμμετέχει ενεργά σε 248 Χρηματοδοτούμενα Έργα, συνολικού προϋπολογισμού πέραν των 35 εκατομμυρίων Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και των Ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων), ως ακολούθως:

 • 100 Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας συνολικού προϋπολογισμού πέραν των 8 εκατομ. Eυρώ,
 • 27 Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του FP7 συνολικού προϋπολογισμού 5.5 εκατομ. Eυρώ, 
 • 36 Έργα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας όπως Interreg Ελλάδα-Κύπρος, Balkan-MED, Interreg IIIB, Archimed, Interreg IVC, MED with a συνολικού προϋπολογισμού 6.5 εκατομ. Eυρώ
 • 21 Έργα ERASMUS+ και LLPs συνολικού προϋπολογισμού 0.5 εκατομ. Eυρώ
 • 37 Έργα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων EUROSTARS, EHAC, LIFE+, IEE, COST, ECHO, EHAC συνολικού προϋπολογισμού 6.2 εκατομ. Eυρώ
 • 27 Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ2020 συνολικού προϋπολογισμού 8.3 εκατομ. Eυρώ.

Κατάλογος χρηματοδοτούμενων Έργων

Χρηματοδοτούμενα Έργα

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ συμμετέχει ενεργά σε 248 Χρηματοδοτούμενα Έργα, συνολικού προϋπολογισμού πέραν των 35 εκατομμυρίων Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και των Ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων), ως ακολούθως:

 • 100 Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας συνολικού προϋπολογισμού πέραν των 8 εκατομ. Eυρώ,
 • 27 Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του FP7 συνολικού προϋπολογισμού 5.5 εκατομ. Eυρώ, 
 • 36 Έργα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας όπως Interreg Ελλάδα-Κύπρος, Balkan-MED, Interreg IIIB, Archimed, Interreg IVC, MED with a συνολικού προϋπολογισμού 6.5 εκατομ. Eυρώ
 • 21 Έργα ERASMUS+ και LLPs συνολικού προϋπολογισμού 0.5 εκατομ. Eυρώ
 • 37 Έργα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων EUROSTARS, EHAC, LIFE+, IEE, COST, ECHO, EHAC συνολικού προϋπολογισμού 6.2 εκατομ. Eυρώ
 • 27 Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ2020 συνολικού προϋπολογισμού 8.3 εκατομ. Eυρώ.

Κατάλογος χρηματοδοτούμενων Έργων