Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων

Κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία δέχεται φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Πατήστε για τον πίνακα μαθημάτων που προσφέρθηκαν το Εαρινό Εξάμηνο 2021-22.

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος και οποιεσδήποτε περεταίρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι να τις εξασφαλίσουν στο τηλέφωνο 25002597 ή μέσω email στο studies@cut.ac.cy.

Πατήστε εδώ για το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων.

Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων

Κάθε Τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία δέχεται φοιτητές περιστασιακής φοίτησης. Πατήστε για τον πίνακα μαθημάτων που προσφέρθηκαν το Εαρινό Εξάμηνο 2021-22.

Οι περιγραφές των μαθημάτων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος και οποιεσδήποτε περεταίρω πληροφορίες ή βοήθεια μπορούν οι υποψήφιοι να τις εξασφαλίσουν στο τηλέφωνο 25002597 ή μέσω email στο studies@cut.ac.cy.

Πατήστε εδώ για το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, όπου αναφέρονται οι μέρες, οι ώρες και οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων.