Έσοδα και Διαχείριση Εισοδηματικών Δραστηριοτήτων

Η δραστηριότητα των Εσόδων έχει ως σκοπό του την αποτελεσματική και αποδοτική καταχώρηση των εσόδων, σύμφωνα με τους νόμους, κανονισμούς, κανόνες και αποφάσεις πολιτικής του Πανεπιστημίου καθώς και για άλλα λογιστικά θέματα που αφορούν στα έσοδα. Αυτά περιλαμβάνουν παρακολούθηση των χρεωστών για τις οφειλές τους προς το Πανεπιστήμιο και των λογαριασμών εσόδων, τιμολογήσεις των φοιτητών και άλλες διάφορες τιμολογήσεις. Επίσης ενημέρωση Αξιωματούχων & Σωμάτων του πανεπιστημίου, Υπουργείο Οικονομικών και άλλων φορέων για τα  ιδία έσοδα του πανεπιστημίου, καθώς επίσης και των Τμημάτων, Υπηρεσιών, Γραφείων του πανεπιστημίου για  εκάστοτε υπόλοιπα χρεωστών των εσόδων που τους αφορούν.

Έσοδα και Διαχείριση Εισοδηματικών Δραστηριοτήτων

Η δραστηριότητα των Εσόδων έχει ως σκοπό του την αποτελεσματική και αποδοτική καταχώρηση των εσόδων, σύμφωνα με τους νόμους, κανονισμούς, κανόνες και αποφάσεις πολιτικής του Πανεπιστημίου καθώς και για άλλα λογιστικά θέματα που αφορούν στα έσοδα. Αυτά περιλαμβάνουν παρακολούθηση των χρεωστών για τις οφειλές τους προς το Πανεπιστήμιο και των λογαριασμών εσόδων, τιμολογήσεις των φοιτητών και άλλες διάφορες τιμολογήσεις. Επίσης ενημέρωση Αξιωματούχων & Σωμάτων του πανεπιστημίου, Υπουργείο Οικονομικών και άλλων φορέων για τα  ιδία έσοδα του πανεπιστημίου, καθώς επίσης και των Τμημάτων, Υπηρεσιών, Γραφείων του πανεπιστημίου για  εκάστοτε υπόλοιπα χρεωστών των εσόδων που τους αφορούν.

Οι άνθρωποί μας

Email

haria.andreou@cut.ac.cy

Phone

25002629

Χάρια Ανδρέου

Λογίστρια Υπηρεσίας Οικονομικών

Email

falia.beltsou@cut.ac.cy

Phone

2500 2257

Φάλια Μπέλτσου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

andri.michael@cut.ac.cy

Phone

2500 2445

Άντρη Μιχαήλ

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός