Κατακυρωμένες Συμβάσεις/Αποφάσεις Επιτροπής Προσφορών και Αγορών