Μισθοδοσία και Συντάξεις

Η δραστηριότητα της Μισθοδοσίας και των Συντάξεων έχει ως κύριο στόχο την ορθή και έγκαιρη καταβολή των προσωπικών απολαβών και συντάξεων στους δικαιούχους τους. Παράλληλα προβαίνει σε παρακράτηση των διαφόρων αποκοπών από τις απολαβές του προσωπικού ανάλογα με το καθεστώς εργοδότησης (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ) και εν συνεχεία στην καταβολή τους, μαζί με τις εισφορές του εργοδότη, στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.

Επιπρόσθετα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων του και την παράλληλη εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων που θα διασφαλίζουν την ορθή και έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους τους. Ταυτόχρονα επιδιώκει την αγαστή συνεργασία, την έγκαιρη πληροφόρηση και την έκδοση διάφορων πιστοποιητικών τόσο προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα όσο και σε εξωτερικούς κυβερνητικούς και μη φορείς.

Μισθοδοσία και Συντάξεις

Η δραστηριότητα της Μισθοδοσίας και των Συντάξεων έχει ως κύριο στόχο την ορθή και έγκαιρη καταβολή των προσωπικών απολαβών και συντάξεων στους δικαιούχους τους. Παράλληλα προβαίνει σε παρακράτηση των διαφόρων αποκοπών από τις απολαβές του προσωπικού ανάλογα με το καθεστώς εργοδότησης (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνικές ασφαλίσεις κτλ) και εν συνεχεία στην καταβολή τους, μαζί με τις εισφορές του εργοδότη, στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.

Επιπρόσθετα έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων του και την παράλληλη εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων που θα διασφαλίζουν την ορθή και έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους τους. Ταυτόχρονα επιδιώκει την αγαστή συνεργασία, την έγκαιρη πληροφόρηση και την έκδοση διάφορων πιστοποιητικών τόσο προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα όσο και σε εξωτερικούς κυβερνητικούς και μη φορείς.

Οι άνθρωποί μας

Email

haria.andreou@cut.ac.cy

Phone

25002629

Χάρια Ανδρέου

Λογίστρια Υπηρεσίας Οικονομικών

Email

elena.demetriou@cut.ac.cy

Phone

2500 2512

Έλενα Δημητρίου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

e.christodoulidou@cut.ac.cy

Phone

2500 2330

Ερατώ Χριστοδουλίδου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

elena.savva@cut.ac.cy

Phone

2500 2379

Έλενα Σάββα

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

v.chrysostomou@cut.ac.cy

Phone

25002443

Βαλεντίνα Χρυσοστόμου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

anthi.georgiou@cut.ac.cy

Phone

25002342

Άνθια Γεωργίου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός