Συνδιάσκεψη με βίντεο

 

Μια νέα υπηρεσία μέσω Ιnternet η οποία προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρηστών με βίντεο, ήχο και δεδομένα.

Συνδιάσκεψη με βίντεο

 

Μια νέα υπηρεσία μέσω Ιnternet η οποία προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρηστών με βίντεο, ήχο και δεδομένα.