Γραφείο Εξυπηρέτησης (helpdesk)

Ο πρώτος και καλύτερος τρόπος να λάβετε άμεση απάντηση στο πρόβλημά σας είναι η δημιουργία ενός αιτήματος (ticket). Η υπηρεσία αυτή είναι προσβασιμη από το εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου και μέσω της υπηρεσίας VPN.

Εάν δεν καταφέρετε να δημιουργήσετε ένα αίτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν δεν μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα αίτημα ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2500 2700.


Για να επιλύσουμε τα προβλήματά σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα και αποτελεσματικά, έχουμε οδηγίες για τα πιο συνηθισμένα προβλήματα.

Αφιερώστε λίγο χρόνο ώστε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες και εάν το πρόβλημά σας δεν καλύπτεται ή εάν δεν λυθεί, επικοινωνήστε μαζί μας.

Γραφείο Εξυπηρέτησης (helpdesk)

Ο πρώτος και καλύτερος τρόπος να λάβετε άμεση απάντηση στο πρόβλημά σας είναι η δημιουργία ενός αιτήματος (ticket). Η υπηρεσία αυτή είναι προσβασιμη από το εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου και μέσω της υπηρεσίας VPN.

Εάν δεν καταφέρετε να δημιουργήσετε ένα αίτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν δεν μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα αίτημα ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2500 2700.


Για να επιλύσουμε τα προβλήματά σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα και αποτελεσματικά, έχουμε οδηγίες για τα πιο συνηθισμένα προβλήματα.

Αφιερώστε λίγο χρόνο ώστε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες και εάν το πρόβλημά σας δεν καλύπτεται ή εάν δεν λυθεί, επικοινωνήστε μαζί μας.