Όραμα και στόχοι του τμήματος

Όραμα

Να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα της Μηχανολογίας και της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

Στόχος

Να προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα επαγγέλματα μηχανολογίας και μηχανικής υλικών και να είναι η πρώτη εκλογή φοιτητών για να υπηρετήσουν την βιομηχανία, τον πολιτισμό και την κοινωνία της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του Τμήματος είναι

 • Να προσελκύει και να αποφοιτά άριστους φοιτητές.
 • Να παρέχει μια σφαιρική και πολυδιάστατη εκπαίδευση που να προωθεί την αειφόρο μάθηση τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο που και θα καθιστά τους αποφοίτους ανταγωνιστικούς τόσο στην Κύπρο όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Να αναλαμβάνει και να εκπονεί τοπικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα υψηλού επιπέδου τόσο σε θέματα μηχανολογίας και μηχανικής υλικών όσο και σε διεπιστημονικούς τομείς.
 • Να προωθεί ενεργή συνεργασία με ερευνητικούς, βιομηχανικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
 • Να εγκαθιδρύσει κανάλια συνεχούς επικοινωνίας με την Κυπριακή βιομηχανία με απώτερο σκοπό να εξυπηρετεί τις ανάγκες και των δύο μερών σε ότι αφορά τις πρακτικές γνώσεις και ικανότητες.
 • Να επιδίδεται σε μια συνεχή βελτίωση της υποδομής και γνωστικών πεδίων του τμήματος που να αντικατοπτρίζει τις σχετικές τεχνολογικές εξελίξεις και προόδους της σύγχρονης βιομηχανίας.
 • Να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της πόλης της Λεμεσού, ειδικά, και της Κύπρου γενικότερα.

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών θα αποκομίσουν τα κατάλληλα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να ασχοληθούν με τα ακόλουθα θέματα και δραστηριότητες

 

 • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μηχανών και μηχανισμών, όπως αυτοκίνητα και αεροδιαστημικά οχήματα, θαλάσσια και υποβρύχια σκάφη, μηχανήματα αναψυχής, αναπηρικά οχήματα και καρέκλες, εργαστηριακό και βιομηχανικό εξοπλισμό και πολλά άλλα.
 • Κατασκευή, ανάλυση, έλεγχο και βελτιστοποίηση προϊόντων και εργαλείων όπως μπουλονιών, περικοχλίων, συνενωτικών ράβδων, ατράκτων, φρένων, συμπλεκτών, σφιγκτήρων, οδοντωτών τροχών και πολλών άλλων.
 • Μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή βιοϊατρικών συστημάτων, συσκευών και εμφυτευμάτων, όπως τεχνητών οργάνων, προσθετικών συσκευών και οργάνων, κλπ.
 • Μελέτη και προσομοίωση βιολογικών συστημάτων μακροσκοπικής, μικροσκοπικής και νανοσκοπικής κλίμακας όπως αρτηριακά και φλεβικά συστήματα και αναγεννητική μηχανική στο επίπεδο κυττάρων και ιστών.  
 • Σχεδιασμό και κατασκευή μικροηλεκτρομηχανικών συσκευών και συστημάτων όπως αισθητήρων, ενεργοποιητών, μικροπενσών, μικροηλεκτροκινητήρων, συστημάτων παροχής φαρμακευτικών ουσιών, κλπ.  
 • Έλεγχο των παραγωγικών διεργασιών μέσω επιστημονικών εργαλείων και συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων  
 • Επιλογή και εγκατάσταση εξοπλισμού για κλιματολογικό έλεγχο σε εσωτερικούς χώρους, όπως μονάδες θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού. 3
 • Παροχή (ως μέλη συμβουλευτικών ομάδων και πάνελ) επιστημονικών και τεχνολογικών συμβουλών σε θέματα αποτελεσματικής, αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας διαφόρων προϊόντων.
 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη καταλλήλων επικαλυμμάτων για την προστασία δομών και κατασκευών από διάβρωση ή άλλες διαδικασίες υποβάθμισης.
 • Συμμετοχή σε όλα τα πεδία του ενεργειακού τομέα όπως παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ένας τομέας που είναι ακόμα ουσιαστικά ανεκμετάλλευτος στην Κύπρο παρόλο το δυναμικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος), μετατροπή ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας κλπ.
 • Μικρομηχανική και υπολογιστική μοντελοποίηση της συμπεριφοράς καινοτόμων υλικών όπως συνθέτων και ευφυών υλικών, νανοσυνθέτων, κλπ.
 • Ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικών και διαδικασιών ελέγχου και αυτοματισμού για τη βιομηχανία τροφίμων, κατασκευαστικών και άλλων υλικών, χημικών ενώσεων, καυσίμων και άλλων.
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες ανάπτυξης λογισμικών για το σχεδιασμό και ανάλυση μηχανολογικών προϊόντων και συσκευών.
 • Σχεδιασμό και έλεγχο προδιαγραφών υλικών και κατασκευών.

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο ένα δείγμα των ποικίλων δραστηριοτήτων των Μηχανολόγων Μηχανικών και των Μηχανικών Υλικών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Βιομηχανία
 • Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια
 • Οργανισμούς Τηλεπικοινωνιών και Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Κρατικούς Οργανισμούς, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.

Όραμα και στόχοι του τμήματος

Όραμα

Να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα της Μηχανολογίας και της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

Στόχος

Να προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα επαγγέλματα μηχανολογίας και μηχανικής υλικών και να είναι η πρώτη εκλογή φοιτητών για να υπηρετήσουν την βιομηχανία, τον πολιτισμό και την κοινωνία της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του Τμήματος είναι

 • Να προσελκύει και να αποφοιτά άριστους φοιτητές.
 • Να παρέχει μια σφαιρική και πολυδιάστατη εκπαίδευση που να προωθεί την αειφόρο μάθηση τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο που και θα καθιστά τους αποφοίτους ανταγωνιστικούς τόσο στην Κύπρο όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Να αναλαμβάνει και να εκπονεί τοπικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα υψηλού επιπέδου τόσο σε θέματα μηχανολογίας και μηχανικής υλικών όσο και σε διεπιστημονικούς τομείς.
 • Να προωθεί ενεργή συνεργασία με ερευνητικούς, βιομηχανικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
 • Να εγκαθιδρύσει κανάλια συνεχούς επικοινωνίας με την Κυπριακή βιομηχανία με απώτερο σκοπό να εξυπηρετεί τις ανάγκες και των δύο μερών σε ότι αφορά τις πρακτικές γνώσεις και ικανότητες.
 • Να επιδίδεται σε μια συνεχή βελτίωση της υποδομής και γνωστικών πεδίων του τμήματος που να αντικατοπτρίζει τις σχετικές τεχνολογικές εξελίξεις και προόδους της σύγχρονης βιομηχανίας.
 • Να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της πόλης της Λεμεσού, ειδικά, και της Κύπρου γενικότερα.

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών θα αποκομίσουν τα κατάλληλα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να ασχοληθούν με τα ακόλουθα θέματα και δραστηριότητες

 

 • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μηχανών και μηχανισμών, όπως αυτοκίνητα και αεροδιαστημικά οχήματα, θαλάσσια και υποβρύχια σκάφη, μηχανήματα αναψυχής, αναπηρικά οχήματα και καρέκλες, εργαστηριακό και βιομηχανικό εξοπλισμό και πολλά άλλα.
 • Κατασκευή, ανάλυση, έλεγχο και βελτιστοποίηση προϊόντων και εργαλείων όπως μπουλονιών, περικοχλίων, συνενωτικών ράβδων, ατράκτων, φρένων, συμπλεκτών, σφιγκτήρων, οδοντωτών τροχών και πολλών άλλων.
 • Μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή βιοϊατρικών συστημάτων, συσκευών και εμφυτευμάτων, όπως τεχνητών οργάνων, προσθετικών συσκευών και οργάνων, κλπ.
 • Μελέτη και προσομοίωση βιολογικών συστημάτων μακροσκοπικής, μικροσκοπικής και νανοσκοπικής κλίμακας όπως αρτηριακά και φλεβικά συστήματα και αναγεννητική μηχανική στο επίπεδο κυττάρων και ιστών.  
 • Σχεδιασμό και κατασκευή μικροηλεκτρομηχανικών συσκευών και συστημάτων όπως αισθητήρων, ενεργοποιητών, μικροπενσών, μικροηλεκτροκινητήρων, συστημάτων παροχής φαρμακευτικών ουσιών, κλπ.  
 • Έλεγχο των παραγωγικών διεργασιών μέσω επιστημονικών εργαλείων και συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων  
 • Επιλογή και εγκατάσταση εξοπλισμού για κλιματολογικό έλεγχο σε εσωτερικούς χώρους, όπως μονάδες θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού. 3
 • Παροχή (ως μέλη συμβουλευτικών ομάδων και πάνελ) επιστημονικών και τεχνολογικών συμβουλών σε θέματα αποτελεσματικής, αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας διαφόρων προϊόντων.
 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη καταλλήλων επικαλυμμάτων για την προστασία δομών και κατασκευών από διάβρωση ή άλλες διαδικασίες υποβάθμισης.
 • Συμμετοχή σε όλα τα πεδία του ενεργειακού τομέα όπως παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ένας τομέας που είναι ακόμα ουσιαστικά ανεκμετάλλευτος στην Κύπρο παρόλο το δυναμικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος), μετατροπή ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας κλπ.
 • Μικρομηχανική και υπολογιστική μοντελοποίηση της συμπεριφοράς καινοτόμων υλικών όπως συνθέτων και ευφυών υλικών, νανοσυνθέτων, κλπ.
 • Ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικών και διαδικασιών ελέγχου και αυτοματισμού για τη βιομηχανία τροφίμων, κατασκευαστικών και άλλων υλικών, χημικών ενώσεων, καυσίμων και άλλων.
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες ανάπτυξης λογισμικών για το σχεδιασμό και ανάλυση μηχανολογικών προϊόντων και συσκευών.
 • Σχεδιασμό και έλεγχο προδιαγραφών υλικών και κατασκευών.

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο ένα δείγμα των ποικίλων δραστηριοτήτων των Μηχανολόγων Μηχανικών και των Μηχανικών Υλικών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Βιομηχανία
 • Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια
 • Οργανισμούς Τηλεπικοινωνιών και Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Κρατικούς Οργανισμούς, Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.