Μεταπτυχιακές Σπουδές - MSc

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών προσφέρει δύο πιστοποιημένα μεταπτυχιακά προγράμματα MSc

MSc στα Ενεργειακά Συστήματα

MSc στη Μηχανολογική Μηχανική

Πληροφορίες

          Δρ. Τάσος Γεωργιάδης

           Αναπληρωτής καθηγητής

           Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

           Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

           tasos.georgiades@cut.ac.cy

            Τel: 25002560

Μεταπτυχιακές Σπουδές - MSc

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών προσφέρει δύο πιστοποιημένα μεταπτυχιακά προγράμματα MSc

MSc στα Ενεργειακά Συστήματα

MSc στη Μηχανολογική Μηχανική

Πληροφορίες

          Δρ. Τάσος Γεωργιάδης

           Αναπληρωτής καθηγητής

           Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

           Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

           tasos.georgiades@cut.ac.cy

            Τel: 25002560