Ερευνητικό Προσωπικό

Email

efthymios.georgiou@cut.ac.cy

Phone

25245031

Ευθύμιος Γεωργίου

Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

ioannis.papadas@cut.ac.cy

Phone

2500 2219

Ιωάννης Παπαδάς

Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

fedros.galatopoulos@cut.ac.cy

Phone

2500 5031

Φαίδρος Γαλατόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

a.ioakeimidis@cut.ac.cy

Phone

25245096

Απόστολος Ιωακειμίδης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

sergey.pozov@.cut.ac.cy

Phone

25245056

Σέργιος Ποζόβ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

marios.zacharias@cut.ac.cy

Phone

2315

Μάριος Ζαχαρίας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης