Μεταπτυχιακές Σπουδές - PhD

PhD

Αυτοματοποιημένος Σχεδιασμός, Αισθηση και Έλεγχος για Αυτόνομα Υποβρύχια Ρομποτικά Συστήματα

PhD

Increase the competitiveness of hotels by applying the circular economy principle

PhD

Αυτόνομη Ρομποτική Υποβρύχια Επισκόπηση και Συντήρηση

PhD

Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα

PhD

Μικρομηχανική μοντελοποίηση μαγνητοηλεκτρικών σύνθετων πλακών και κελύφων

PhD

In vitro και in vivo διερεύνηση των επιδράσεων των καρδιαγγειακών στεντ σε αιμοδυναμικές και αιμορεολογικές παραμέτρους