Καλωσόρισμα Προέδρου Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα σύγχρονο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο προάγει τη μάθηση, τη σκέψη, την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων μηχανικής, δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τις επιστημονικές και τεχνολογικές ανάγκες του 21ου αιώνα. Το Τμήμα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της εδραιωμένης γνώσης και επαγγελματικής αναγνώρισης της Μηχανολογικής Μηχανικής με την καινοτόμο φύση της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών σε ένα ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών.

Το Τμήμα προσφέρει ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και απονέμει πτυχίο στη Μηχανολογική Μηχανική ενώ παράλληλα προσφέρει μαθήματα με ειδίκευση στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο στις βασικές αρχές της επιστήμης και της μηχανικής στα πρώτα δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επιπρόσθετη εμβάθυνση στις βασικές αρχές της Μηχανολογικής Μηχανικής, εξειδικευμένες γνώσεις της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς της Μηχανολογικής Μηχανικής. Το πρόγραμμα σπουδών έχει αναγνωριστεί από το ΕΤΕΚ, το οποίο είναι το επίσημο Κρατικό Σώμα της Κύπρου που παρέχει επαγγελματική αναγνώριση στους Μηχανικούς. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών έχουν επαγγελματική αναγνώριση ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει επίσης μεταπτυχιακό  πρόγραμμα σπουδών  επιπέδου μάστερ (M.Sc.) στην Μηχανολογική Μηχανική και Μηχανική των Υλικών. Παράλληλα με τη διάρθρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος μάστερ έχει αναπτυχθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδακτορικού επιπέδου (Ph.D.) το οποίο ήδη παρακολουθούν υψηλής εμβέλειας  φοιτητές. Επίσης, έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε τη διδασκαλία, την έρευνα καθώς και τη βελτιστοποίηση των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου τα οποία συνεχώς αναβαθμίζονται με εργαστηριακές εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας και συνδυάζονται με καινοτόμες εργαστηριακές ασκήσεις. Παράλληλα τα εργαστήρια του Τμήματος χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση διατριβών των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η σύγχρονη Μηχανολογική Μηχανική και Επιστήμη και Μηχανική Υλικών εμπεριέχουν στις δραστηριότητες τους δημιουργικά επαγγελματικά πεδία και για το λόγο αυτό οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην επίλυση προβλημάτων με στόχο την ανέλιξη τους  τόσο σε μηχανικούς όσο και σε επιστήμονες και επιχειρηματίες. Οι φοιτητές διδάσκονται επίσης τον τρόπο κατανόησης, σχεδίασης, κατασκευής και χειρισμού πολλών μηχανολογικών συστημάτων και εφαρμογής διαφόρων υλικών. Συγχρόνως, τους δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθούν με καινοτόμους διατμηματικούς τομείς, όπως είναι η εμβιομηχανική, η νανοτεχνολογία, τα εναλλακτικά ενεργειακά συστήματα, η ρομποτική, η οπτοηλεκτρονική και τα μικροηλεκτρομηχανολογικά συστήματα (MEMS), γεγονός που τους προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με τεχνολογικές απαιτήσεις.

 

 

 

Είμαστε περήφανοι γιατί το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών έχει επιτύχει ένα ευυπόληπτο επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας με συντονισμό και συμμετοχή σε περισσότερα από 33 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτημένα από τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς επιχορήγησης. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από τα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα υπερβαίνει τα 8.5 εκατομμύρια Ευρώ. Πρόσφατες χρηματοδοτήσεις του Τμήματος αποτελούν τα στρατηγικά ερευνητικά προγράμματα «Μοριακά Ηλεκτρονικά και Φωτονική» και «Νανοδομημένα Συστήματα Υλικών» που προέρχονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Ι.Π.Ε.)  ενώ ένα ERC Consolidator πρόγραμμα έχει κατοχυρωθεί στο Τμήμα βάσει ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Επιπλέον ερευνητικά προγράμματα, προερχόμενα από την ερευνητική δραστηριότητα των ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος, βασίζονται σε συγχρηματοδότηση των διαθρωτικών ταμείων της ευρωπαϊκής ένωσης και αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα των προσπαθειών του Τμήματος.

Όραμα μας είναι να καθιερώσουμε το Τμήμα ως ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μάθησης μέσα από την αρμονική συνύπαρξη των πεδίων της Μηχανολογικής Μηχανικής και της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. Προτεραιότητά μας αποτελεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας στη βιομηχανία της Κύπρου ή η συνέχιση των σπουδών τους στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ελπίζουμε πως η ιστοσελίδα μας θα σας προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δομή και τις λειτουργίες του Τμήματός μας. Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα μας θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Σάββας Λοΐζου,  Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Καλωσόρισμα Προέδρου Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα σύγχρονο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο προάγει τη μάθηση, τη σκέψη, την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων μηχανικής, δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τις επιστημονικές και τεχνολογικές ανάγκες του 21ου αιώνα. Το Τμήμα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της εδραιωμένης γνώσης και επαγγελματικής αναγνώρισης της Μηχανολογικής Μηχανικής με την καινοτόμο φύση της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών σε ένα ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών.

Το Τμήμα προσφέρει ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και απονέμει πτυχίο στη Μηχανολογική Μηχανική ενώ παράλληλα προσφέρει μαθήματα με ειδίκευση στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο στις βασικές αρχές της επιστήμης και της μηχανικής στα πρώτα δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων φοίτησης, το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει επιπρόσθετη εμβάθυνση στις βασικές αρχές της Μηχανολογικής Μηχανικής, εξειδικευμένες γνώσεις της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς της Μηχανολογικής Μηχανικής. Το πρόγραμμα σπουδών έχει αναγνωριστεί από το ΕΤΕΚ, το οποίο είναι το επίσημο Κρατικό Σώμα της Κύπρου που παρέχει επαγγελματική αναγνώριση στους Μηχανικούς. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών έχουν επαγγελματική αναγνώριση ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει επίσης μεταπτυχιακό  πρόγραμμα σπουδών  επιπέδου μάστερ (M.Sc.) στην Μηχανολογική Μηχανική και Μηχανική των Υλικών. Παράλληλα με τη διάρθρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος μάστερ έχει αναπτυχθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδακτορικού επιπέδου (Ph.D.) το οποίο ήδη παρακολουθούν υψηλής εμβέλειας  φοιτητές. Επίσης, έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε τη διδασκαλία, την έρευνα καθώς και τη βελτιστοποίηση των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου τα οποία συνεχώς αναβαθμίζονται με εργαστηριακές εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας και συνδυάζονται με καινοτόμες εργαστηριακές ασκήσεις. Παράλληλα τα εργαστήρια του Τμήματος χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση διατριβών των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η σύγχρονη Μηχανολογική Μηχανική και Επιστήμη και Μηχανική Υλικών εμπεριέχουν στις δραστηριότητες τους δημιουργικά επαγγελματικά πεδία και για το λόγο αυτό οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην επίλυση προβλημάτων με στόχο την ανέλιξη τους  τόσο σε μηχανικούς όσο και σε επιστήμονες και επιχειρηματίες. Οι φοιτητές διδάσκονται επίσης τον τρόπο κατανόησης, σχεδίασης, κατασκευής και χειρισμού πολλών μηχανολογικών συστημάτων και εφαρμογής διαφόρων υλικών. Συγχρόνως, τους δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθούν με καινοτόμους διατμηματικούς τομείς, όπως είναι η εμβιομηχανική, η νανοτεχνολογία, τα εναλλακτικά ενεργειακά συστήματα, η ρομποτική, η οπτοηλεκτρονική και τα μικροηλεκτρομηχανολογικά συστήματα (MEMS), γεγονός που τους προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με τεχνολογικές απαιτήσεις.

 

 

 

Είμαστε περήφανοι γιατί το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών έχει επιτύχει ένα ευυπόληπτο επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας με συντονισμό και συμμετοχή σε περισσότερα από 33 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτημένα από τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς επιχορήγησης. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από τα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα υπερβαίνει τα 8.5 εκατομμύρια Ευρώ. Πρόσφατες χρηματοδοτήσεις του Τμήματος αποτελούν τα στρατηγικά ερευνητικά προγράμματα «Μοριακά Ηλεκτρονικά και Φωτονική» και «Νανοδομημένα Συστήματα Υλικών» που προέρχονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Ι.Π.Ε.)  ενώ ένα ERC Consolidator πρόγραμμα έχει κατοχυρωθεί στο Τμήμα βάσει ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Επιπλέον ερευνητικά προγράμματα, προερχόμενα από την ερευνητική δραστηριότητα των ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος, βασίζονται σε συγχρηματοδότηση των διαθρωτικών ταμείων της ευρωπαϊκής ένωσης και αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα των προσπαθειών του Τμήματος.

Όραμα μας είναι να καθιερώσουμε το Τμήμα ως ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μάθησης μέσα από την αρμονική συνύπαρξη των πεδίων της Μηχανολογικής Μηχανικής και της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. Προτεραιότητά μας αποτελεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας στη βιομηχανία της Κύπρου ή η συνέχιση των σπουδών τους στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ελπίζουμε πως η ιστοσελίδα μας θα σας προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δομή και τις λειτουργίες του Τμήματός μας. Αν επιθυμείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα μας θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Σάββας Λοΐζου,  Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών