Διαγραφή φοιτητή από το μητρώο

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του  εντός της μέγιστης διάρκειας σπουδών που προβλέπεται από τους Κανόνες.  Φοιτητής σε προπτυχιακό πρόγραμμα διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του  χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί τον κανονικό διδακτικό φόρτο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου που είναι 30  π.μ., για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτό εξάμηνα.

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δεν έχει παρουσιαστεί στο Πανεπιστήμιο για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και προσπάθειες επικοινωνίας (γραπτά και προφορικά μηνύματα) μαζί του από μέρους του Τμήματός του ή της  Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας δεν έχουν ανταπόκριση από μέρους του φοιτητή.

Το Συμβούλιο του Τμήματος θα ενημερώνεται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για όλες τις περιπτώσεις διαγραφής.

Παρέχεται η δυνατότητα σε προπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος έχει διαγραφεί και επανήλθε σε πρόγραμμα του Πανεπιστημίου μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων να αιτείται προς το Συμβούλιο του οικείου Τμήματος, την πίστωση μαθημάτων, στα οποία είχε επιτύχει. Νοείται ότι το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει κατά την κρίση του ποια μαθήματα θα πιστώσει.

Διαγραφή φοιτητή από το μητρώο

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του  εντός της μέγιστης διάρκειας σπουδών που προβλέπεται από τους Κανόνες.  Φοιτητής σε προπτυχιακό πρόγραμμα διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του  χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί τον κανονικό διδακτικό φόρτο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου που είναι 30  π.μ., για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτό εξάμηνα.

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δεν έχει παρουσιαστεί στο Πανεπιστήμιο για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και προσπάθειες επικοινωνίας (γραπτά και προφορικά μηνύματα) μαζί του από μέρους του Τμήματός του ή της  Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας δεν έχουν ανταπόκριση από μέρους του φοιτητή.

Το Συμβούλιο του Τμήματος θα ενημερώνεται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για όλες τις περιπτώσεις διαγραφής.

Παρέχεται η δυνατότητα σε προπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος έχει διαγραφεί και επανήλθε σε πρόγραμμα του Πανεπιστημίου μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων να αιτείται προς το Συμβούλιο του οικείου Τμήματος, την πίστωση μαθημάτων, στα οποία είχε επιτύχει. Νοείται ότι το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει κατά την κρίση του ποια μαθήματα θα πιστώσει.