Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών

Email

c.chrysostomou@cut.ac.cy

Phone

25002616

Κρίστης Χρυσοστόμου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Email

christodoulos.louca@cut.ac.cy

Phone

25002295

Χριστόδουλος Λουκά

Επίκουρος Καθηγητής

Email

george.manganaris@cut.ac.cy

Phone

2500 2307

Γιώργος Μαγγανάρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

panayiotis.zaphiris@cut.ac.cy

Phone

25002385

Email

andrie.panayiotou@cut.ac.cy

Phone

+357 25002131

Άντρη Παναγιώτου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email

sotirios.chatzis@cut.ac.cy

Phone

25002041

Σωτήριος Χατζής

Επίκουρος Καθηγητής

Email

l.spyridou@cut.ac.cy

Phone

2500 2326

Πασχαλία Σπυρίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Κώστας Χόππας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Email

zoe.hadjivassiliou@cut.ac.cy

Phone

2500 2594

Ζωή Χατζηβασιλείου

Προϊστάμενη Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας