Μέλη Συγκλήτου

Μέλη Συγκλήτου

Πρυτανικές Αρχές

Email

rector@cut.ac.cy

Phone

25002385

Παναγιώτης Ζαφείρης

Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής

Email

pantelis.kelires@cut.ac.cy

Phone

25002559

Παντελεήμων Χ. Κελίρης

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Email

soteris.kalogirou@cut.ac.cy

Phone

2500 2621

Σωτήρης Καλογήρου

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Κοσμήτορες/Κοσμήτειρες Σχολών

Email

evripides.zantides@cut.ac.cy

Phone

25002223

Ευριπίδης Ζαντίδης

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Καθηγητής

Email

george.botsaris@cut.ac.cy

Phone

2500 2582

Γιώργος Μπότσαρης

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Email

ekaterini.lambrinou@cut.ac.cy

Phone

25 002030

Αικατερίνη Λαμπρινού

Σχολή Επιστημών Υγείας

Email

dimitra.milioni@cut.ac.cy

Phone

2500 2447, 2500 2647

Δήμητρα Λ. Μηλιώνη

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

Email

anastasios.zopiatis@cut.ac.cy

Phone

25002502

Αναστάσιος Ζωπιάτης

Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

Email

eleni.kalotychou@cut.ac.cy

Phone

25002167

Ελένη Καλότυχου

Κοσμήτειρα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Email

michael.sirivianos@cut.ac.cy

Phone

25002079

Μιχάλης Σιριβιανός

Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εκπρόσωποι Σχολών

Email

costas.tziouvas@cut.ac.cy

Phone

2500 2316

Κώστας Τζιούβας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

Email

vasiliki.triga@cut.ac.cy

Phone

2500 2140

Βασιλική Τρίγκα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

Email

nicos.synnos@cut.ac.cy

Phone

2500 2495

Νίκος Σύννος

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Email

despina.michael@cut.ac.cy

Phone

25002183

Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Email

marinos.ioannides@cut.ac.cy

Phone

25002020

Μαρίνος Ιωαννίδης

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

Email

chris.danezis@cut.ac.cy

Phone

25002352

Χρίστος Δανέζης

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

Email

c.christodoulou@cut.ac.cy

Phone

25002323

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

Email

stylianos.yiatros@cut.ac.cy

Phone

25002094

Στυλιανός Γιατρός

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας

Email

pavlos.stefanou@cut.ac.cy

Phone

25-002394

Παύλος Σ. Στεφάνου

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Email

ouranios.tzamaloukas@cut.ac.cy

Phone

2500 2437

Ουράνιος Τζαμαλούκας

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Email

panayiotis.andreou@cut.ac.cy

Phone

25002286

Παναγιώτης Ανδρέου

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Email

thalis.zis@cut.ac.cy

Phone

25002566

Θαλής Ζης

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Email

alexis.saveriades@cut.ac.cy

Phone

25002608

Αλέξης Σαβεριάδης

Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

Email

michael.christofi@cut.ac.cy

Phone

25002350

Μιχαήλ Χριστοφή

Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

Email

c.papadopoulos@cut.ac.cy

Phone

25002350

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

Email

eleni.theodorou@cut.ac.cy

Phone

25002327

Έλενα Θεοδώρου

Σχολή Επιστημών Υγείας

Email

m.constantinou@cut.ac.cy

Phone

25 002026

Μαριάννα Κωνσταντίνου

Σχολή Επιστημών Υγείας

Email

ioanna.frangou@cut.ac.cy

Phone

25 002026

Ιωάννα Φράγκου

Σχολή Επιστημών Υγείας

Email

maria.kyranou@cut.ac.cy

Phone

25 002026

Μαρία Κυράνου

Σχολή Επιστημών Υγείας

Εκπρόσωποι Φοιτητών

Email

ck.kalyfommatou@edu.cut.ac.cy

Phone

Χαραλαμπία Καλυφόμματου

Εκπρόσωπος Φοιτητών

Email

ca.karseras@edu.cut.ac.cy

Phone

Κωνσταντίνος Καρσεράς

Εκπρόσωπος φοιτητών

Email

kong.konstantinou@edu.cut.ac.cy

Phone

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Εκπρόσωπος φοιτητών

Email

nx.symeou@cut.ac.cy

Phone

Νίκος Συμεού

Εκπρόσωπος Φοιτητών

Email

zc.malamateniou@cut.ac.cy

Phone

Ζωή Μαλαματένιου

Εκπρόσωπος Φοιτητών

Email

kn.pyrka@edu.cut.ac.cy

Phone

Κυριακή Πύρκα

Εκπρόσωπος Φοιτητών

Email

vn.christofidis@cut.ac.cy

Phone

Βίκτωρ Χριστοφίδης

Εκπρόσωπος Φοιτητών

Συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Κώστας Χόππας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Email

marios.zervas@cut.ac.cy

Phone

2500 2522

Μάριος Ζέρβας

Διευθυντής Βιβλιοθήκης