Εκπαίδευση, Φοιτητές και Ποιότητα Πανεπιστημιακής Ζωής

Στρατηγικοί Στόχοι

Προσανατολίζουμε το Πανεπιστήμιο σε σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεθόδους για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και εμπειρίας στους φοιτητές μας που θα τους εφοδιάζει με αξίες, γνώσεις και δεξιότητες για να καταστούν σημαντικοί αρωγοί της κοινωνίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δίνουμε έμφαση στον ανασχεδιασμό και εμπλουτισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων αξιοποιώντας διαθέσιμες και νέες τεχνολογικές δυνατότητες, αναβαθμίζουμε τους φυσικούς χώρους μάθησης, εισάγουμε προγράμματα κατάρτισης διδασκόντων και αναδεικνύουμε την αριστεία στην πανεπιστημιακή διδασκαλία. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε πολιτικές φοιτητικής ευημερίας και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της πανεπιστημιακής ζωής.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε ωφέλιμες πολιτικές φοιτητικής ευημερίας και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της πανεπιστημιακής ζωής για όλα τα μέλη της κοινότητας.

1.1 Εκπαίδευση

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:  

1.1.1 Προγραμματική, Τμηματική και Ιδρυματική αξιολόγηση και πιστοποίηση όλων των προγραμμάτων σπουδών, των ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Πανεπιστημίου ως σύνολο στη βάση του θεσμικού πλαισίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

1.1.2 Καθιέρωση πλαισίου σχεδιασμού και προσφοράς εναλλακτικών υβριδικών και εξ αποστάσεως μεθόδων εκπαίδευσης και αξιολόγησης μαθημάτων με ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών στη βάση αυτού του πλαισίου.

1.1.3 Ανασχεδιασμός του πλαισίου προσφοράς μεταπτυχιακών προγραμμάτων με έμφαση στη συνολική ποιοτική αναβάθμιση της προσφοράς διδακτορικών τίτλων σπουδών.

1.1.4 Eισαγωγή θεσμού Βραβείων Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας.

1.1.5 Σύσταση και λειτουργία Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης.

1.1.6 Θεσμοθέτηση μικρών, ανταγωνιστικών, εσωτερικών προγραμμάτων ενίσχυσης της διδακτικής αριστείας.

1.1.7 Αναβάθμιση του συστήματος αξιολόγησης διδασκόντων και διδασκόμενων μαθημάτων.

1.1.8 Ίδρυση νέων Τμημάτων και Σχολών.

1.1.9 Δημιουργία νέων, ξενόγλωσσων, διατμηματικών και διαπανεπιστημιακών αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών, ευθυγραμμισμένων και με τις προτεραιότητες Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου. 

1.1.10 Εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών με μαθήματα επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομικής παιδείας, πληροφοριακής παιδείας, επικοινωνίας, εφαρμοσμένης ηθικής (applied ethics) και άλλων επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και προσφορά μαθημάτων σε τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα.

1.1.11 Διερεύνηση και διάλογος με την Πολιτεία για εναλλακτικούς τρόπους εισδοχής φοιτητών στο Πανεπιστήμιο και βελτίωση των υφιστάμενων.

1.1.12 Δημιουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

1.2 Βελτίωση περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:  

1.2.1 Σχεδιασμός νέων σύγχρονων και διαθεματικών χώρων μάθησης (learning spaces) που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, μεθόδους και τεχνολογίες μάθησης.

1.2.2 Διαμόρφωση νέων κατάλληλων χώρων ατομικής ή/και ομαδικής μελέτης, πολυμορφικών χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκθεσιακών χώρων έργων φοιτητών.

1.2.3 Προσανατολισμός όλων των δράσεων στο πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

1.2.4 Συμβολή και ενεργός συμμετοχή στο σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας ζωής, του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, της διακίνησης στο κέντρο της πόλης και άλλων συναφών θεμάτων, στο πλαίσιο του σχεδίου Ολοκληρωμένης Λεμεσιανής Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού.  

 

1.3 Στήριξη φοιτητών και αναβάθμιση ποιότητας πανεπιστημιακής ζωής

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

1.3.1 Υπερδιπλασιασμός των διαθέσιμων κλινών σε φοιτητικές εστίες, με προσιτό κόστος για τους φοιτητές. 

1.3.2 Αναβάθμιση υπηρεσιών και ψηφιοποίηση της Φοιτητικής Κάρτας.

1.3.3 Ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού της Φοιτητικής Απασχόλησης και του Ακαδημαϊκού Σύμβουλου.

1.3.4 Καθιέρωση βραβείων για φοιτητές που διακρίνονται για την ακαδημαϊκή τους επίδοση, την ευρύτερη κοινωνική τους προσφορά και το ήθος τους.

1.3.5 Διεύρυνση ευκαιριών συμμετοχής φοιτητών στα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητά.

1.3.6 Αναβάθμιση και ενίσχυση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

1.3.7 Καθιέρωση ερευνών / ερωτηματολογίων φοιτητικής εμπειρίας με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών Φοιτητικής Ζωής και Ευημερίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εκπαίδευση, Φοιτητές και Ποιότητα Πανεπιστημιακής Ζωής

Στρατηγικοί Στόχοι

Προσανατολίζουμε το Πανεπιστήμιο σε σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μεθόδους για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και εμπειρίας στους φοιτητές μας που θα τους εφοδιάζει με αξίες, γνώσεις και δεξιότητες για να καταστούν σημαντικοί αρωγοί της κοινωνίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δίνουμε έμφαση στον ανασχεδιασμό και εμπλουτισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων αξιοποιώντας διαθέσιμες και νέες τεχνολογικές δυνατότητες, αναβαθμίζουμε τους φυσικούς χώρους μάθησης, εισάγουμε προγράμματα κατάρτισης διδασκόντων και αναδεικνύουμε την αριστεία στην πανεπιστημιακή διδασκαλία. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε πολιτικές φοιτητικής ευημερίας και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της πανεπιστημιακής ζωής.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε ωφέλιμες πολιτικές φοιτητικής ευημερίας και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της πανεπιστημιακής ζωής για όλα τα μέλη της κοινότητας.

1.1 Εκπαίδευση

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:  

1.1.1 Προγραμματική, Τμηματική και Ιδρυματική αξιολόγηση και πιστοποίηση όλων των προγραμμάτων σπουδών, των ακαδημαϊκών Τμημάτων και του Πανεπιστημίου ως σύνολο στη βάση του θεσμικού πλαισίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

1.1.2 Καθιέρωση πλαισίου σχεδιασμού και προσφοράς εναλλακτικών υβριδικών και εξ αποστάσεως μεθόδων εκπαίδευσης και αξιολόγησης μαθημάτων με ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών στη βάση αυτού του πλαισίου.

1.1.3 Ανασχεδιασμός του πλαισίου προσφοράς μεταπτυχιακών προγραμμάτων με έμφαση στη συνολική ποιοτική αναβάθμιση της προσφοράς διδακτορικών τίτλων σπουδών.

1.1.4 Eισαγωγή θεσμού Βραβείων Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας.

1.1.5 Σύσταση και λειτουργία Δικτύου Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης.

1.1.6 Θεσμοθέτηση μικρών, ανταγωνιστικών, εσωτερικών προγραμμάτων ενίσχυσης της διδακτικής αριστείας.

1.1.7 Αναβάθμιση του συστήματος αξιολόγησης διδασκόντων και διδασκόμενων μαθημάτων.

1.1.8 Ίδρυση νέων Τμημάτων και Σχολών.

1.1.9 Δημιουργία νέων, ξενόγλωσσων, διατμηματικών και διαπανεπιστημιακών αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών, ευθυγραμμισμένων και με τις προτεραιότητες Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου. 

1.1.10 Εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών με μαθήματα επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομικής παιδείας, πληροφοριακής παιδείας, επικοινωνίας, εφαρμοσμένης ηθικής (applied ethics) και άλλων επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και προσφορά μαθημάτων σε τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα.

1.1.11 Διερεύνηση και διάλογος με την Πολιτεία για εναλλακτικούς τρόπους εισδοχής φοιτητών στο Πανεπιστήμιο και βελτίωση των υφιστάμενων.

1.1.12 Δημιουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

1.2 Βελτίωση περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:  

1.2.1 Σχεδιασμός νέων σύγχρονων και διαθεματικών χώρων μάθησης (learning spaces) που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, μεθόδους και τεχνολογίες μάθησης.

1.2.2 Διαμόρφωση νέων κατάλληλων χώρων ατομικής ή/και ομαδικής μελέτης, πολυμορφικών χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκθεσιακών χώρων έργων φοιτητών.

1.2.3 Προσανατολισμός όλων των δράσεων στο πλαίσιο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

1.2.4 Συμβολή και ενεργός συμμετοχή στο σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας ζωής, του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, της διακίνησης στο κέντρο της πόλης και άλλων συναφών θεμάτων, στο πλαίσιο του σχεδίου Ολοκληρωμένης Λεμεσιανής Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού.  

 

1.3 Στήριξη φοιτητών και αναβάθμιση ποιότητας πανεπιστημιακής ζωής

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις:

1.3.1 Υπερδιπλασιασμός των διαθέσιμων κλινών σε φοιτητικές εστίες, με προσιτό κόστος για τους φοιτητές. 

1.3.2 Αναβάθμιση υπηρεσιών και ψηφιοποίηση της Φοιτητικής Κάρτας.

1.3.3 Ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού της Φοιτητικής Απασχόλησης και του Ακαδημαϊκού Σύμβουλου.

1.3.4 Καθιέρωση βραβείων για φοιτητές που διακρίνονται για την ακαδημαϊκή τους επίδοση, την ευρύτερη κοινωνική τους προσφορά και το ήθος τους.

1.3.5 Διεύρυνση ευκαιριών συμμετοχής φοιτητών στα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητά.

1.3.6 Αναβάθμιση και ενίσχυση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης.

1.3.7 Καθιέρωση ερευνών / ερωτηματολογίων φοιτητικής εμπειρίας με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών Φοιτητικής Ζωής και Ευημερίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα.