Επισκέπτες σύντομης διαμονής

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα διαμέρισμα (ενός υπνοδωματίου) για τις ανάγκες επισκεπτών σύντομης διάρκειας. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι ακαδημαϊκοί και άλλο προσωπικό του Πανεπιστημίου, επισκέπτες καθηγητές, φιλοξενούμενοι και συνεργάτες του Πανεπιστημίου.

Περίοδος ενοικίασης και τιμολόγηση
Η μέγιστη περίοδος ενοικίασης είναι 30 μέρες, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δύναται να επεκταθεί η διαμονή τους, εφόσον δεν υπάρχει άλλο αίτημα για διαμονή σύντομης διάρκειας. Η χρέωση είναι €30 ημερησίως, συμπεριλαμβανομένου ρεύματος, νερού, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και διαμερίσματος, διαδίκτυο, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών.

Προθεσμίες υποβολής αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν το αίτημα διαμονής τους στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, με ηλεκτρονική φόρμα (πατήστε εδώ), αναφέροντας τις ημερομηνίες που επιθυμούν να τους παραχωρηθεί το διαμέρισμα. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα (στις 12:00 π.μ.) την οποία επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να διανυκτερεύσει, και παραχωρείται διαμέρισμα δεδομένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα.

Έγκριση και καταβολή ενοικίου
Σε περίπτωση όπου τα αιτήματα διαμονής είναι περισσότερα από τη διαθεσιμότητα, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον χρόνο λήψης του αιτήματος. Μετά την έγκριση από το Γραφείο Στέγασης ενημερώνεται γραπτώς ο αιτητής για το ποσό που πρέπει εντός 24 ωρών να καταβάλει ως ενοίκιο και γίνεται η προκράτηση του. Νοείται ότι η καταβολή ενοικίου από αιτητές πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση πριν την παραλαβή διαμερίσματος προκειμένου να γίνει η τελική κράτηση.

Σε περίπτωση που αιτητής δεν καταβάλει εντός της καθορισμένης προθεσμίας το οφειλόμενο ποσό, θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται και χωρίς καμία προειδοποίηση το διαμέρισμα θα παραχωρείται σε άλλο ενδιαφερόμενο.

Πληρωμή

- Με πιστωτική κάρτα μέσω jcc από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245070, ή

- Με έμβασμα στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: 

   Τράπεζα: Ελληνική Τράπεζα 
   Αριθμός Λογαριασμού: 241-13-869595-02
   IBAN Code: CY39 0050 0241 0002 4113 8695 9502
   Swift Code: HEBACY2N

Απαραίτητα να αναφέρεται στην κατάθεση το ονοματεπώνυμο του αιτητή, ο αριθμός ταυτότητας του, καθώς επίσης να αναγράφεται «Διαμονή Σύντομης Διάρκειας».

Παραλαβή και παράδοση διαμερίσματος

Κάθε φιλοξενούμενος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει τη συμφωνία ενοικίασης σύντομης διαμονής, στην οποίο θα αναφέρεται η περίοδος ενοικίασης, το ποσό ενοικίου και δέσμευση του φιλοξενούμενου για καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας, ζημίας, αδικαιολόγητης φθοράς στο διαμέρισμα και τον εξοπλισμό του ή μη επιστροφής των κλειδιών / κάρτας εισόδου.

Η παραλαβή κλειδιών / κάρτας εισόδου του διαμερίσματος θα γίνεται στο Γραφείο Στέγασης καθημερινά μέχρι τις 14:00 μ.μ. και η παράδοση τους καθημερινά μέχρι τις 10:00 π.μ.. Τα Σαββατοκυρίακα η παράδοση / παραλαβή τους θα γίνεται τις ίδιες ώρες από Βοηθούς Διαμονής Φ.Ε. τα στοιχεία των οποίων θα κοινοποιούνται στον φιλοξενούμενο. Σε περίπτωση που κατά την αποχώρηση του φιλοξενούμενου, αυτά δεν επιστραφούν θα καταβάλει το ποσό των €25.00 ως πρόστιμο.

Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να τηρούν τους Κανόνες Διαμονής που ισχύουν όπως επίσης και οι επισκέπτες τους.

Για πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο στέγασης στο τηλέφωνο 25 002426 ή στο e-mail: housing@cut.ac.cy

Επισκέπτες σύντομης διαμονής

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα διαμέρισμα (ενός υπνοδωματίου) για τις ανάγκες επισκεπτών σύντομης διάρκειας. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι ακαδημαϊκοί και άλλο προσωπικό του Πανεπιστημίου, επισκέπτες καθηγητές, φιλοξενούμενοι και συνεργάτες του Πανεπιστημίου.

Περίοδος ενοικίασης και τιμολόγηση
Η μέγιστη περίοδος ενοικίασης είναι 30 μέρες, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δύναται να επεκταθεί η διαμονή τους, εφόσον δεν υπάρχει άλλο αίτημα για διαμονή σύντομης διάρκειας. Η χρέωση είναι €30 ημερησίως, συμπεριλαμβανομένου ρεύματος, νερού, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και διαμερίσματος, διαδίκτυο, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών.

Προθεσμίες υποβολής αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν το αίτημα διαμονής τους στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, με ηλεκτρονική φόρμα (πατήστε εδώ), αναφέροντας τις ημερομηνίες που επιθυμούν να τους παραχωρηθεί το διαμέρισμα. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα (στις 12:00 π.μ.) την οποία επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να διανυκτερεύσει, και παραχωρείται διαμέρισμα δεδομένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα.

Έγκριση και καταβολή ενοικίου
Σε περίπτωση όπου τα αιτήματα διαμονής είναι περισσότερα από τη διαθεσιμότητα, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον χρόνο λήψης του αιτήματος. Μετά την έγκριση από το Γραφείο Στέγασης ενημερώνεται γραπτώς ο αιτητής για το ποσό που πρέπει εντός 24 ωρών να καταβάλει ως ενοίκιο και γίνεται η προκράτηση του. Νοείται ότι η καταβολή ενοικίου από αιτητές πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση πριν την παραλαβή διαμερίσματος προκειμένου να γίνει η τελική κράτηση.

Σε περίπτωση που αιτητής δεν καταβάλει εντός της καθορισμένης προθεσμίας το οφειλόμενο ποσό, θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται και χωρίς καμία προειδοποίηση το διαμέρισμα θα παραχωρείται σε άλλο ενδιαφερόμενο.

Πληρωμή

- Με πιστωτική κάρτα μέσω jcc από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245070, ή

- Με έμβασμα στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: 

   Τράπεζα: Ελληνική Τράπεζα 
   Αριθμός Λογαριασμού: 241-13-869595-02
   IBAN Code: CY39 0050 0241 0002 4113 8695 9502
   Swift Code: HEBACY2N

Απαραίτητα να αναφέρεται στην κατάθεση το ονοματεπώνυμο του αιτητή, ο αριθμός ταυτότητας του, καθώς επίσης να αναγράφεται «Διαμονή Σύντομης Διάρκειας».

Παραλαβή και παράδοση διαμερίσματος

Κάθε φιλοξενούμενος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει τη συμφωνία ενοικίασης σύντομης διαμονής, στην οποίο θα αναφέρεται η περίοδος ενοικίασης, το ποσό ενοικίου και δέσμευση του φιλοξενούμενου για καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας, ζημίας, αδικαιολόγητης φθοράς στο διαμέρισμα και τον εξοπλισμό του ή μη επιστροφής των κλειδιών / κάρτας εισόδου.

Η παραλαβή κλειδιών / κάρτας εισόδου του διαμερίσματος θα γίνεται στο Γραφείο Στέγασης καθημερινά μέχρι τις 14:00 μ.μ. και η παράδοση τους καθημερινά μέχρι τις 10:00 π.μ.. Τα Σαββατοκυρίακα η παράδοση / παραλαβή τους θα γίνεται τις ίδιες ώρες από Βοηθούς Διαμονής Φ.Ε. τα στοιχεία των οποίων θα κοινοποιούνται στον φιλοξενούμενο. Σε περίπτωση που κατά την αποχώρηση του φιλοξενούμενου, αυτά δεν επιστραφούν θα καταβάλει το ποσό των €25.00 ως πρόστιμο.

Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να τηρούν τους Κανόνες Διαμονής που ισχύουν όπως επίσης και οι επισκέπτες τους.

Για πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο στέγασης στο τηλέφωνο 25 002426 ή στο e-mail: housing@cut.ac.cy