Μέση βαθμολογία παγκύπριων εξετάσεων εισακτέων ενεργών φοιτητών

ΠΤΥΧΙΟ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 Νοσηλευτικής

17.4

17.4

16.9

16.8

16.7

16.6

17.4

 Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

 -

17.9

17.7

18.6

18.3

17.8

17.7

 ΓΕΒΕΤ (ΖΩΟ/ΓΑΛ)

17.1

16.9

16.6

16.0

16.1

15.9

17.5

 ΓΕΒΕΤ (ΦΥΤΙΚΗ)

16.2

16.0

 ΓΕΒΕΤ (ΤΡΟΦΙΜΑ)

16.3

16.1

 Επιστ. & Τεχνολ. Περιβάλλοντος

16.5

16.3

16.3

15.4

14.6

-

-

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

17.0

17.2

17.6

16.7

16.2

16.9

16.3

 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

17.2

17.3

17.2

16.6

16.4

17.3

16.7

 Μηχανολόγων Μηχανικών

17.4

17.9

17.7

17.0

16.6

15.4

16.6

 Χημικής Μηχανικής

 -

17.0

17.2

 Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

17.2

17.6

17.3

17.2

16.7

16.8

17.8

 Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

16.3

16.8

16.5

15.6

14.8

14.9

17.8

 Διοίκηση

 -

15.9

15.6

15.8

16.8

 Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

18.2

18.4

18.0

17.9

17.5

17.1

18.0

 Πολιτικών Μηχανικών

17.9

17.4

17.5

16.4

15.8

16.5

15.6

 Τοπογράφων Μηχανικών

17.6

16.7

16.6

15.6

14.7

14.9

15.5

 Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ

18.8

17.9

18.7

18.8

18.6

18.2

18.5

 Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ

17.9

18.3

ΣΥΝΟΛΟ

17.3

17.4

17.2

16.8

16.3

16.4

17.0

 

Μέση βαθμολογία παγκύπριων εξετάσεων εισακτέων ενεργών φοιτητών

ΠΤΥΧΙΟ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 Νοσηλευτικής

17.4

17.4

16.9

16.8

16.7

16.6

17.4

 Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

 -

17.9

17.7

18.6

18.3

17.8

17.7

 ΓΕΒΕΤ (ΖΩΟ/ΓΑΛ)

17.1

16.9

16.6

16.0

16.1

15.9

17.5

 ΓΕΒΕΤ (ΦΥΤΙΚΗ)

16.2

16.0

 ΓΕΒΕΤ (ΤΡΟΦΙΜΑ)

16.3

16.1

 Επιστ. & Τεχνολ. Περιβάλλοντος

16.5

16.3

16.3

15.4

14.6

-

-

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

17.0

17.2

17.6

16.7

16.2

16.9

16.3

 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

17.2

17.3

17.2

16.6

16.4

17.3

16.7

 Μηχανολόγων Μηχανικών

17.4

17.9

17.7

17.0

16.6

15.4

16.6

 Χημικής Μηχανικής

 -

17.0

17.2

 Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

17.2

17.6

17.3

17.2

16.7

16.8

17.8

 Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

16.3

16.8

16.5

15.6

14.8

14.9

17.8

 Διοίκηση

 -

15.9

15.6

15.8

16.8

 Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

18.2

18.4

18.0

17.9

17.5

17.1

18.0

 Πολιτικών Μηχανικών

17.9

17.4

17.5

16.4

15.8

16.5

15.6

 Τοπογράφων Μηχανικών

17.6

16.7

16.6

15.6

14.7

14.9

15.5

 Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ

18.8

17.9

18.7

18.8

18.6

18.2

18.5

 Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ

17.9

18.3

ΣΥΝΟΛΟ

17.3

17.4

17.2

16.8

16.3

16.4

17.0