Επιτροπή Κατανομής Φοιτητικών Εστιών

Email

nikolas.iordanou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Νικόλας Ιορδάνου

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου

Email

p.theodossiou@cut.ac.cy

Phone

25002340

Παναγιώτης Θεοδοσίου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Email

savvas.stouppas@cut.ac.cy

Phone

25002500

Σαββας Στούππας

Μέλος Συμβουλίου

Email

afxentis.zemenides@cut.ac.cy

Phone

25002500

Αυξέντης Ζεμενίδης

Μέλος Συμβουλίου

Επιτροπή Κατανομής Φοιτητικών Εστιών

Επιτροπή Κατανομής Φοιτητικών Εστιών

Διοικητική Υποστήριξη: Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας