Σύνθεση Συμβουλίου

Email

costas.galatariotis@cut.ac.cy

Phone

Κώστας Γαλαταριώτης

Πρόεδρος Συμβουλίου

Email

andreas.karakatsanis@cut.ac.cy

Phone

Ανδρέας Καρακατσάνης

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου

Email

rector@cut.ac.cy

Phone

Email

sotiris.avgousti@cut.ac.cy

Phone

Email

artemis.yiordamli@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

niki.papa@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

antonis.theocharous@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

nicos.souleles@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

c.panayiotou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

c.karseras@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

markellos.potamitis@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

vrector.acad@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

vrector.epd@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

c.papayiannis@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

sotirios.chatzis@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

melina.dionysiou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

marina.nicolaou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

alexandros.taliotis@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

l.christodoulidis@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

constantinos.vorkas@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

25002500

Κώστας Χόππας

Γραμματέας Συμβουλίου