Σύνθεση Επιτροπής

Σύνθεση Επιτροπής

 

Αναπ. Καθηγήτρια Δήμητρα Μηλιώνη

Πρόεδρος

Καθηγήτρια Αικατερίνη Λαμπρινού

Μέλος

Αναπ. Καθηγητής  Δημήτρης Τσάλτας

Μέλος

Αναπ. Καθηγήτρια Έλια Ταντελέ

Μέλος

Επίκ. Καθηγήτρια  Άννα Φαρμάκη

Μέλος

Επίκ. Καθ.  Μαρίνος Κουτσομιχάλης         

Μέλος

Λέκτορας Αναστασία Κοπίτα

Μέλος

Κατερίνα Φραγκουλίδου

Μέλος - Ανώτερη Λειτουργός ΥΑΔ

Άννα Χαραλάμπους

Μέλος - Λειτουργός ΥΑΔ

Χάρια Ανδρέου

Μέλος- Λογίστρια Υπηρεσίας Οικονομικών

Κωνσταντία Κούσουλου

Επικεφαλής Γραφείου Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης

Απόλλωνας Αργυρού

Φοιτητής

Σύνθεση Επιτροπής

Σύνθεση Επιτροπής

 

Αναπ. Καθηγήτρια Δήμητρα Μηλιώνη

Πρόεδρος

Καθηγήτρια Αικατερίνη Λαμπρινού

Μέλος

Αναπ. Καθηγητής  Δημήτρης Τσάλτας

Μέλος

Αναπ. Καθηγήτρια Έλια Ταντελέ

Μέλος

Επίκ. Καθηγήτρια  Άννα Φαρμάκη

Μέλος

Επίκ. Καθ.  Μαρίνος Κουτσομιχάλης         

Μέλος

Λέκτορας Αναστασία Κοπίτα

Μέλος

Κατερίνα Φραγκουλίδου

Μέλος - Ανώτερη Λειτουργός ΥΑΔ

Άννα Χαραλάμπους

Μέλος - Λειτουργός ΥΑΔ

Χάρια Ανδρέου

Μέλος- Λογίστρια Υπηρεσίας Οικονομικών

Κωνσταντία Κούσουλου

Επικεφαλής Γραφείου Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης

Απόλλωνας Αργυρού

Φοιτητής