Στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στην παρούσα φάση απονέμει πτυχίο μόνο στην κατεύθυνση της Μηχανολογικής Μηχανικής. Η μελλοντική Στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην απονομή πτυχίου και στο τομέα της επιστήμης και μηχανικής των υλικών. Η στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην δημιουργία οχτώ ειδικεύσεων (Πίνακας B). Τα Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής θα εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατευθύνσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικής Υλικών

 

Κατηγορία 1

Ναυπηγική και Ναυτομηχανική

Κατηγορία 2

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία 3

Μηχανική Παραγωγής και Ρομποτική

Κατηγορία 4

Βιοϊατρική Μηχανική

Κατηγορία 5

Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία

Κατηγορία 6

Βιοτεχνολογία

Κατηγορία 7

Οργανικά Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 8

Επεξεργασία Υλικών

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών/Πτυχίο Μηχανολογικής Μηχανικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ECTS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

37-40

200-215

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

0-1

0-5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2-4

10-20

ΠΤΥΧΙΑΚΗ/ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2

20

ΣΥΝΟΛΟ

44

>240

 

Στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στην παρούσα φάση απονέμει πτυχίο μόνο στην κατεύθυνση της Μηχανολογικής Μηχανικής. Η μελλοντική Στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην απονομή πτυχίου και στο τομέα της επιστήμης και μηχανικής των υλικών. Η στρατηγική ανάπτυξη του τμήματος στοχεύει στην δημιουργία οχτώ ειδικεύσεων (Πίνακας B). Τα Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής θα εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατευθύνσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικής Υλικών

 

Κατηγορία 1

Ναυπηγική και Ναυτομηχανική

Κατηγορία 2

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία 3

Μηχανική Παραγωγής και Ρομποτική

Κατηγορία 4

Βιοϊατρική Μηχανική

Κατηγορία 5

Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία

Κατηγορία 6

Βιοτεχνολογία

Κατηγορία 7

Οργανικά Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 8

Επεξεργασία Υλικών

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών/Πτυχίο Μηχανολογικής Μηχανικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ECTS

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

37-40

200-215

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

0-1

0-5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2-4

10-20

ΠΤΥΧΙΑΚΗ/ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2

20

ΣΥΝΟΛΟ

44

>240