Αγροκτήματα

  • Αγρόκτημα Λόφου

Το αγρόκτημα βρίσκεται στο χωριό Λόφου (30 λεπτά με το αυτοκίνητο από τις εγκαταστάσεις του TEPAK) σε υψόμετρο 780 μέτρων και καταλαμβάνει 17,7 εκτάρια γης. Η γη για το αγρόκτημα αποκτήθηκε το 2019, (με σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης) και το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού και εγκατάστασης εγκαταστάσεων που θα επιτρέψουν τη χρήση του αγροκτήματος για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Ο τρέχων σχεδιασμός διαθέτει συνολικά 16 εκτάρια καλλιεργούμενων εκτάσεων ενώ τα υπόλοιπα 1,7 εκτάρια προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή θερμοκηπίων, γραφείων, αποθηκών και δεξαμενών νερού. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες καλλιέργειες:

- Αμπελώνες: 8 εκτάρια

- Αμυγδαλιές: 1 εκτάριο

- Ελιές: 2,5 εκτάρια

- Οπωροφόρα δέντρα: 3,5 εκτάρια

- Αροτραίες καλλιέργειες: 1 εκτάριο

 

  • Αγρόκτημα Αχέλεια

Το Τμήμα χρησιμοποιεί για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς τις πειραματικές φάρμες προβάτων (300 πρόβατα Χίου) και κατσίκες (300 κατσίκες Δαμασκού) στην Αχέλεια, καθώς και την πειραματική φάρμα μηρυκαστικών της Αθαλάσσας (~100 αγελάδες της Ανατολικής Φρισίας, 500 πρόβατα Χίου και 500 κατσίκες Δαμασκού μετά από υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με το Υπουργείο Γεωργίας της Κύπρου. Και οι δύο κρατικές εκμεταλλεύσεις είναι πλήρως εξοπλισμένες με αυτοματοποιημένα συστήματα καταγραφής γάλακτος της Afimilk.

 

Αγροκτήματα

  • Αγρόκτημα Λόφου

Το αγρόκτημα βρίσκεται στο χωριό Λόφου (30 λεπτά με το αυτοκίνητο από τις εγκαταστάσεις του TEPAK) σε υψόμετρο 780 μέτρων και καταλαμβάνει 17,7 εκτάρια γης. Η γη για το αγρόκτημα αποκτήθηκε το 2019, (με σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης) και το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού και εγκατάστασης εγκαταστάσεων που θα επιτρέψουν τη χρήση του αγροκτήματος για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Ο τρέχων σχεδιασμός διαθέτει συνολικά 16 εκτάρια καλλιεργούμενων εκτάσεων ενώ τα υπόλοιπα 1,7 εκτάρια προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή θερμοκηπίων, γραφείων, αποθηκών και δεξαμενών νερού. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες καλλιέργειες:

- Αμπελώνες: 8 εκτάρια

- Αμυγδαλιές: 1 εκτάριο

- Ελιές: 2,5 εκτάρια

- Οπωροφόρα δέντρα: 3,5 εκτάρια

- Αροτραίες καλλιέργειες: 1 εκτάριο

 

  • Αγρόκτημα Αχέλεια

Το Τμήμα χρησιμοποιεί για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς τις πειραματικές φάρμες προβάτων (300 πρόβατα Χίου) και κατσίκες (300 κατσίκες Δαμασκού) στην Αχέλεια, καθώς και την πειραματική φάρμα μηρυκαστικών της Αθαλάσσας (~100 αγελάδες της Ανατολικής Φρισίας, 500 πρόβατα Χίου και 500 κατσίκες Δαμασκού μετά από υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με το Υπουργείο Γεωργίας της Κύπρου. Και οι δύο κρατικές εκμεταλλεύσεις είναι πλήρως εξοπλισμένες με αυτοματοποιημένα συστήματα καταγραφής γάλακτος της Afimilk.