Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και με στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα του τόπου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ίδρυσε το πρώτο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην Κύπρο. Το Τμήμα προσφέρει πανεπιστημιακό πτυχίο γεωπονικών επιστημών με δυνατότητα εξειδίκευσης σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής
  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
  • Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας

Το πρόγραμμα σπουδών και των τριών κατευθύνσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε επιστήμες και τεχνολογίες αιχμής, όπως η Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία και οι πολλαπλές εφαρμογές τους στα φυτά, τα ζώα, τους μικροοργανισμούς και τα τρόφιμα. Στον τομέα της Βιοτεχνολογίας λειτουργεί από το 2011και το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος.

 

Το Τμήμα προετοιμάζει τους φοιτητές του για επαγγελματική σταδιοδρομία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, ανάλογα με την ειδικότητά τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στα διάφορα τμήματα και υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τμήμα Αναδασμού κ.α.), στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης, στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, στον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, στο Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, στο Κεντρικό Χημείο του Κράτους, στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας κ.α. Στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή διευθυντικά στελέχη σε αγροκτήματα, θερμοκηπιακές φυτωριακές ή γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής κήπων, εταιρείες γεωργικών συμβούλων, φυτοπροστασίας, σποροπαραγωγής, μονάδες μεταποίησης, οινοβιομηχανίες / οινοποιεία, βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, ως επιθεωρητές/σύμβουλοι/εκπαιδευτές σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων κ.α. Θα μπορούν επίσης να εργοδοτηθούν σε κατάλληλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικές Διευθύνσεις Γεωργίας/Αγροτικής Ανάπτυξης, Έρευνας κ.α.), όπως και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και να σταδιοδρομήσουν ως ερευνητές ή ακαδημαϊκοί.

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και με στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα του τόπου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ίδρυσε το πρώτο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην Κύπρο. Το Τμήμα προσφέρει πανεπιστημιακό πτυχίο γεωπονικών επιστημών με δυνατότητα εξειδίκευσης σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής
  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
  • Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας

Το πρόγραμμα σπουδών και των τριών κατευθύνσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε επιστήμες και τεχνολογίες αιχμής, όπως η Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία και οι πολλαπλές εφαρμογές τους στα φυτά, τα ζώα, τους μικροοργανισμούς και τα τρόφιμα. Στον τομέα της Βιοτεχνολογίας λειτουργεί από το 2011και το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος.

 

Το Τμήμα προετοιμάζει τους φοιτητές του για επαγγελματική σταδιοδρομία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, ανάλογα με την ειδικότητά τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στα διάφορα τμήματα και υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τμήμα Αναδασμού κ.α.), στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης, στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, στον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, στο Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, στο Κεντρικό Χημείο του Κράτους, στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας κ.α. Στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή διευθυντικά στελέχη σε αγροκτήματα, θερμοκηπιακές φυτωριακές ή γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής κήπων, εταιρείες γεωργικών συμβούλων, φυτοπροστασίας, σποροπαραγωγής, μονάδες μεταποίησης, οινοβιομηχανίες / οινοποιεία, βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, ως επιθεωρητές/σύμβουλοι/εκπαιδευτές σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων κ.α. Θα μπορούν επίσης να εργοδοτηθούν σε κατάλληλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικές Διευθύνσεις Γεωργίας/Αγροτικής Ανάπτυξης, Έρευνας κ.α.), όπως και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και να σταδιοδρομήσουν ως ερευνητές ή ακαδημαϊκοί.