Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και με στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα του τόπου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ίδρυσε το πρώτο και μοναδικό Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην Κύπρο. Το Τμήμα προσφέρει πανεπιστημιακό πτυχίο γεωπονικών επιστημών με δυνατότητα εξειδίκευσης σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής
  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
  • Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας

Το πρόγραμμα σπουδών και των τριών κατευθύνσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε επιστήμες και τεχνολογίες αιχμής, όπως η Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία και οι πολλαπλές εφαρμογές τους στα φυτά, τα ζώα, τους μικροοργανισμούς και τα τρόφιμα. Στον τομέα της Βιοτεχνολογίας λειτουργεί από το 2011 και το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος.

Η γεωπονική επιστήμη είναι βιολογική, περιβαλλοντική και ταυτόχρονα οικονομική επιστήμη με πολλαπλές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου μέσω της επίδρασης στη διατροφή του, καθώς και στο περιβάλλον, μέσω των χειρισμών σε επίπεδο αγροκτημάτων και βιομηχανιών τροφίμων. 

Οι 5 βασικοί λόγοι για να σπουδάσετε στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

 

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και με στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα του τόπου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ίδρυσε το πρώτο και μοναδικό Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην Κύπρο. Το Τμήμα προσφέρει πανεπιστημιακό πτυχίο γεωπονικών επιστημών με δυνατότητα εξειδίκευσης σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής
  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
  • Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας

Το πρόγραμμα σπουδών και των τριών κατευθύνσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε επιστήμες και τεχνολογίες αιχμής, όπως η Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία και οι πολλαπλές εφαρμογές τους στα φυτά, τα ζώα, τους μικροοργανισμούς και τα τρόφιμα. Στον τομέα της Βιοτεχνολογίας λειτουργεί από το 2011 και το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος.

Η γεωπονική επιστήμη είναι βιολογική, περιβαλλοντική και ταυτόχρονα οικονομική επιστήμη με πολλαπλές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου μέσω της επίδρασης στη διατροφή του, καθώς και στο περιβάλλον, μέσω των χειρισμών σε επίπεδο αγροκτημάτων και βιομηχανιών τροφίμων. 

Οι 5 βασικοί λόγοι για να σπουδάσετε στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων