Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά και με στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα της Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ίδρυσε το πρώτο και μοναδικό Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Το Τμήμα προσφέρει πανεπιστημιακό πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, με δυνατότητα εξειδίκευσης στις τρεις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:

1) Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής

2) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

3) Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας.

Το πρόγραμμα σπουδών και των τριών κατευθύνσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε επιστήμες και τεχνολογίες αιχμής, όπως η Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία, καθώς και στις πολλαπλές εφαρμογές τους στα φυτά, τα ζώα, τους μικροοργανισμούς και τα τρόφιμα. Από το 2011, λειτουργεί το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος στον τομέα της Βιοτεχνολογίας.

Η Γεωπονική επιστήμη συνδυάζει και διεπιστημονικούς τομείς έρευνας και εκπαίδευσης, όπως η Βιολογία, το Περιβάλλον/Αειφορία, η Υγεία/Διατροφή, αλλά και η επιχειρηματικότητα.

 

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά και με στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα της Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ίδρυσε το πρώτο και μοναδικό Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων. Το Τμήμα προσφέρει πανεπιστημιακό πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, με δυνατότητα εξειδίκευσης στις τρεις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:

1) Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής

2) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

3) Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας.

Το πρόγραμμα σπουδών και των τριών κατευθύνσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε επιστήμες και τεχνολογίες αιχμής, όπως η Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία, καθώς και στις πολλαπλές εφαρμογές τους στα φυτά, τα ζώα, τους μικροοργανισμούς και τα τρόφιμα. Από το 2011, λειτουργεί το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος στον τομέα της Βιοτεχνολογίας.

Η Γεωπονική επιστήμη συνδυάζει και διεπιστημονικούς τομείς έρευνας και εκπαίδευσης, όπως η Βιολογία, το Περιβάλλον/Αειφορία, η Υγεία/Διατροφή, αλλά και η επιχειρηματικότητα.