Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές,

Εκφράζω θερμούς χαιρετισμούς στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας, στα μέλη του Ακαδημαϊκού και στα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού. θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αναλαμβάνω το αξίωμα του Προέδρου Συμβουλίου με αίσθημα τιμής αλλά και ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια έχω υπηρετήσει το Πανεπιστήμιο ως Μέλος του Συμβουλίου και ως Πρόεδρος αριθμού Επιτροπών του. Είμαι περήφανος για τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου μας, τα οποία οφείλονται στις πρωτοβουλίες, στις προσπάθειες και στις δράσεις του ανθρώπινου δυναμικού του. Στόχος μου είναι να αναδείξουμε μαζί το Πανεπιστήμιό μας στην Κύπρο και διεθνώς, καθώς και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις σταθερής και διαρκούς ανάπτυξής του. Σε αυτή την προσπάθεια ζητώ τη δική σας συμβολή και στήριξη, καθώς οι γνώσεις, ο ενθουσιασμός και ο επαγγελματισμός σας, είναι τώρα πιο αναγκαία από ποτέ.

Όπως έχω ήδη διαμηνύσει στη Σύγκλητο, θα εργαστώ, σε συνεννόηση με το Συμβούλιο, με ειλικρίνεια, δυναμισμό και συναινετικό πνεύμα, για το καλό του Πανεπιστημίου μας. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και τα Μέλη του Συμβουλίου, θα βρισκόμαστε στη διάθεση των Ακαδημαϊκών Μελών, του Διοικητικού Προσωπικού και των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας, για επικοινωνία με στόχο την επίλυση των ζητημάτων και την αξιοποίηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιό μας.   

Σας ευχαριστώ.

Δρ Χρίστος Χωματάς

Πρόεδρος Συμβουλίου

Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές,

Εκφράζω θερμούς χαιρετισμούς στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας, στα μέλη του Ακαδημαϊκού και στα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού. θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι αναλαμβάνω το αξίωμα του Προέδρου Συμβουλίου με αίσθημα τιμής αλλά και ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια έχω υπηρετήσει το Πανεπιστήμιο ως Μέλος του Συμβουλίου και ως Πρόεδρος αριθμού Επιτροπών του. Είμαι περήφανος για τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου μας, τα οποία οφείλονται στις πρωτοβουλίες, στις προσπάθειες και στις δράσεις του ανθρώπινου δυναμικού του. Στόχος μου είναι να αναδείξουμε μαζί το Πανεπιστήμιό μας στην Κύπρο και διεθνώς, καθώς και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις σταθερής και διαρκούς ανάπτυξής του. Σε αυτή την προσπάθεια ζητώ τη δική σας συμβολή και στήριξη, καθώς οι γνώσεις, ο ενθουσιασμός και ο επαγγελματισμός σας, είναι τώρα πιο αναγκαία από ποτέ.

Όπως έχω ήδη διαμηνύσει στη Σύγκλητο, θα εργαστώ, σε συνεννόηση με το Συμβούλιο, με ειλικρίνεια, δυναμισμό και συναινετικό πνεύμα, για το καλό του Πανεπιστημίου μας. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και τα Μέλη του Συμβουλίου, θα βρισκόμαστε στη διάθεση των Ακαδημαϊκών Μελών, του Διοικητικού Προσωπικού και των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας, για επικοινωνία με στόχο την επίλυση των ζητημάτων και την αξιοποίηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιό μας.   

Σας ευχαριστώ.

Δρ Χρίστος Χωματάς

Πρόεδρος Συμβουλίου