Ορόσημo

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μετά από αξιολόγηση που διενεργήθηκε κατά το έτος 2012 πιστοποιήθηκαν με το διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Ποιότητας σε θέματα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Investors In People (IiP).

Εν συνεχεία, μετά από επαναξιολόγηση που διενεργήθηκε κατά το έτος 2016, οι Διοικητικές Υπηρεσίες κατάφεραν και πέτυχαν την πιστοποίησή τους σε υψηλότερο επίπεδο, σ’ εκείνο του Investors in People Bronze (IiP Bronze).

Η πιστοποίηση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου με το IiP Bronze επιβεβαιώνει ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές διοίκησης προσωπικού και επενδύει στο Ανθρώπινο Δυναμικό του. Η στρατηγική σημασία που δίνει η ηγεσία του Πανεπιστημίου προς την παραπάνω κατεύθυνση, δεσμεύει όλους μας.

Ορόσημo

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μετά από αξιολόγηση που διενεργήθηκε κατά το έτος 2012 πιστοποιήθηκαν με το διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Ποιότητας σε θέματα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Investors In People (IiP).

Εν συνεχεία, μετά από επαναξιολόγηση που διενεργήθηκε κατά το έτος 2016, οι Διοικητικές Υπηρεσίες κατάφεραν και πέτυχαν την πιστοποίησή τους σε υψηλότερο επίπεδο, σ’ εκείνο του Investors in People Bronze (IiP Bronze).

Η πιστοποίηση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου με το IiP Bronze επιβεβαιώνει ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές διοίκησης προσωπικού και επενδύει στο Ανθρώπινο Δυναμικό του. Η στρατηγική σημασία που δίνει η ηγεσία του Πανεπιστημίου προς την παραπάνω κατεύθυνση, δεσμεύει όλους μας.