Μήνυμα Διευθυντή

Σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιό μας και σας καλώ να εξερευνήσουμε μαζί τις ευκαιρίες που μπορεί να παρέχει το εκπαιδευτικό μας ίδρυμα σε τομείς του ενδιαφέροντός σας.

Ως Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (ΔΔΟ) και μέσω της Διευθυντικής Ομάδας των Διοικητικών Υπηρεσιών, έχω τον κύριο ρόλο της οργάνωσης, του συντονισμού, της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας και της διαρκούς αύξησης της απόδοσης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, καθώς και της ετοιμασίας του Προϋπολογισμού, ασκώντας τα παραπάνω καθήκοντα στη βάση των αρχών της χρηστής διοίκησης.

Αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας την προσφορά των ανθρώπων μας, επενδύουμε στην ανάπτυξη και εξέλιξή τους, ώστε να εκπληρώνεται η αποστολή και να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί στόχοι του Πανεπιστημίου μας.

Η αποστολή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου συνοψίζεται στην εξής φράση:

"Οι Διοικητικές Υπηρεσίες, εφαρμόζοντας βέλτιστες-καινοτόμες πρακτικές διοίκησης, επιδιώκουν με τις δράσεις τους να εξασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα, προσθέτοντας Αξία στο Πανεπιστήμιο και υποστηρίζοντας τη Στρατηγική του"

Mε οδηγό τις αξίες μας:

 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Διαφάνεια
 • Ενθουσιασμό
 • Αξιοκρατία
 • Ηθική

επιδιώκουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους μας, την κοινωνία και το Πανεπιστήμιό μας.

Καλωσήρθατε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Μήνυμα Διευθυντή

Σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιό μας και σας καλώ να εξερευνήσουμε μαζί τις ευκαιρίες που μπορεί να παρέχει το εκπαιδευτικό μας ίδρυμα σε τομείς του ενδιαφέροντός σας.

Ως Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (ΔΔΟ) και μέσω της Διευθυντικής Ομάδας των Διοικητικών Υπηρεσιών, έχω τον κύριο ρόλο της οργάνωσης, του συντονισμού, της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας και της διαρκούς αύξησης της απόδοσης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, καθώς και της ετοιμασίας του Προϋπολογισμού, ασκώντας τα παραπάνω καθήκοντα στη βάση των αρχών της χρηστής διοίκησης.

Αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας την προσφορά των ανθρώπων μας, επενδύουμε στην ανάπτυξη και εξέλιξή τους, ώστε να εκπληρώνεται η αποστολή και να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί στόχοι του Πανεπιστημίου μας.

Η αποστολή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου συνοψίζεται στην εξής φράση:

"Οι Διοικητικές Υπηρεσίες, εφαρμόζοντας βέλτιστες-καινοτόμες πρακτικές διοίκησης, επιδιώκουν με τις δράσεις τους να εξασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα, προσθέτοντας Αξία στο Πανεπιστήμιο και υποστηρίζοντας τη Στρατηγική του"

Mε οδηγό τις αξίες μας:

 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Διαφάνεια
 • Ενθουσιασμό
 • Αξιοκρατία
 • Ηθική

επιδιώκουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους μας, την κοινωνία και το Πανεπιστήμιό μας.

Καλωσήρθατε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.