Τεχνικές απομνημόνευσης και μάθησης

Η ΜΕΘΟΔΟΣ CORNELL (Σύστημα λήψης σημειώσεων)

Α. Χώρισε το χαρτί σε δύο στήλες 

 • Το δεξί μέρος να είναι μεγαλύτερο
 • Δεξιά μεριά: Σημειώσεις
 • Αριστερή μεριά: Λέξεις-κλειδιά

Β. Καταγραφή

 • Γράψε σημειώσεις στην δεξιά μεριά

Γ. Μείωση

 • Μετάφερε τις λέξεις κλειδιά από τη δεξιά στην αριστερή μεριά μετά το μάθημα

Δ. Απαγγελία

 • Απάγγειλε πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά

Ε. Αντανάκλαση

 • Συσχέτισε το με δικές σου εμπειρίες, πρόσθεσε δικές σου σκέψεις

Στ. Επανάληψη

 • Χρησιμοποίησε την αριστερή μεριά κατά τη διάρκεια του εξάμηνου
   

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SQ3R (Σύστημα μελέτης για την τάξη)

Α. Έρευνα: 

 1. Πέρασε τις επικεφαλίδες και κύρια θέματα του κεφαλαίου
 2. Διάβασε την παράγραφο περίληψης στο τέλος κάθε κεφαλαίου
 3. Παρατήρησε τις κεντρικές ιδέες κάθε κεφαλαίου
 4. Συναίσθηση του τι ακριβώς θέλει να εξηγήσει το κεφάλαιο

Β. Ερώτηση:

 1. Δημιούργησε ερώτηση από την κάθε επικεφαλίδα/τίτλο κεφαλαίου
 2. Ρώτα ποιος, τι, γιατί, πώς, πότε;
 3. Σκέψου τι μήνυμα θέλει να σου περάσει ο συγγραφέας

Γ. Διάβασε

 1. Διάβασε το κεφάλαιο για να απαντήσεις τις ερωτήσεις που δημιούργησες
 2. Χρησιμοποίησε δικές σου λέξεις για να εκφράσεις τη σκέψη σου

Δ. Επανάληψη

 1. Ξανακοίταξε τις σημειώσεις σου

Τεχνικές απομνημόνευσης και μάθησης

Η ΜΕΘΟΔΟΣ CORNELL (Σύστημα λήψης σημειώσεων)

Α. Χώρισε το χαρτί σε δύο στήλες 

 • Το δεξί μέρος να είναι μεγαλύτερο
 • Δεξιά μεριά: Σημειώσεις
 • Αριστερή μεριά: Λέξεις-κλειδιά

Β. Καταγραφή

 • Γράψε σημειώσεις στην δεξιά μεριά

Γ. Μείωση

 • Μετάφερε τις λέξεις κλειδιά από τη δεξιά στην αριστερή μεριά μετά το μάθημα

Δ. Απαγγελία

 • Απάγγειλε πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά

Ε. Αντανάκλαση

 • Συσχέτισε το με δικές σου εμπειρίες, πρόσθεσε δικές σου σκέψεις

Στ. Επανάληψη

 • Χρησιμοποίησε την αριστερή μεριά κατά τη διάρκεια του εξάμηνου
   

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SQ3R (Σύστημα μελέτης για την τάξη)

Α. Έρευνα: 

 1. Πέρασε τις επικεφαλίδες και κύρια θέματα του κεφαλαίου
 2. Διάβασε την παράγραφο περίληψης στο τέλος κάθε κεφαλαίου
 3. Παρατήρησε τις κεντρικές ιδέες κάθε κεφαλαίου
 4. Συναίσθηση του τι ακριβώς θέλει να εξηγήσει το κεφάλαιο

Β. Ερώτηση:

 1. Δημιούργησε ερώτηση από την κάθε επικεφαλίδα/τίτλο κεφαλαίου
 2. Ρώτα ποιος, τι, γιατί, πώς, πότε;
 3. Σκέψου τι μήνυμα θέλει να σου περάσει ο συγγραφέας

Γ. Διάβασε

 1. Διάβασε το κεφάλαιο για να απαντήσεις τις ερωτήσεις που δημιούργησες
 2. Χρησιμοποίησε δικές σου λέξεις για να εκφράσεις τη σκέψη σου

Δ. Επανάληψη

 1. Ξανακοίταξε τις σημειώσεις σου