Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπευτική στήριξη

Εάν αντιμετωπίζεις ή εάν πιστεύεις ότι αντιμετωπίζεις δυσκολίες όπως για παράδειγμα κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, δυσχέρεια προσαρμογής στην φοιτητική κοινότητα, άγχος για τα μαθήματα, σύγχυση για επιλογές που πρέπει να κάνεις, οικογενειακά θέματα ή άλλες δυσκολίες που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή σου σταδιοδρομία, την προσωπική και κοινωνική σου ανάπτυξη   

τότε

σε παροτρύνουμε να επικοινωνήσεις μαζί μας τηλεφωνικώς στο 25002380 ή στο 25002411 ή μέσω του counseling@cut.ac.cy ή να μας επισκεφθείς στον πρώτο όροφο του κτηρίου ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’ για να αντιμετωπίσουμε μαζί, αποτελεσματικά, επαγγελματικά και εχέμυθα, την κατάσταση και να βρούμε τους καλύτερους για σένα τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων σου. Μπορούμε μαζί, να αναπτύξουμε την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση, να ξεπεράσουμε εμπόδια, να ενδυναμώσουμε κοινωνικές δεξιότητες και να προχωρήσουμε μπροστά τόσο στα φοιτητικά χρόνια όσο και μεταγενέστερα.  

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες ψυχοθεραπευτικής στήριξης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις φοιτήτριες και φοιτητές μας, έχουν ήδη βοηθήσει πολλούς φοιτητές τα προηγούμενα χρόνια και αξίζει πραγματικά να τις αξιοποιήσεις. 

Επίσης πολλά φοιτητές βρίσκουν χρήσιμες τις δημόσιες παρουσιάσεις, σεμινάρια και ομαδικά εργαστήρια με θέματα που αφορούν στην ψυχική και σωματικά υγεία, προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις και κοινωνικά θέματα. Για αυτά ενημερώνονται όλες οι φοιτήτριες και φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου και της σελίδας στο facebook του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης. 

Στους συνδέσμους δίπλα μπορείς να δεις μερικά άρθρα και ερωτηματολόγια αυτοβοήθειας που έχουμε ετοιμάσει. 

Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπευτική στήριξη

Εάν αντιμετωπίζεις ή εάν πιστεύεις ότι αντιμετωπίζεις δυσκολίες όπως για παράδειγμα κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, δυσχέρεια προσαρμογής στην φοιτητική κοινότητα, άγχος για τα μαθήματα, σύγχυση για επιλογές που πρέπει να κάνεις, οικογενειακά θέματα ή άλλες δυσκολίες που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή σου σταδιοδρομία, την προσωπική και κοινωνική σου ανάπτυξη   

τότε

σε παροτρύνουμε να επικοινωνήσεις μαζί μας τηλεφωνικώς στο 25002380 ή στο 25002411 ή μέσω του counseling@cut.ac.cy ή να μας επισκεφθείς στον πρώτο όροφο του κτηρίου ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’ για να αντιμετωπίσουμε μαζί, αποτελεσματικά, επαγγελματικά και εχέμυθα, την κατάσταση και να βρούμε τους καλύτερους για σένα τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων σου. Μπορούμε μαζί, να αναπτύξουμε την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση, να ξεπεράσουμε εμπόδια, να ενδυναμώσουμε κοινωνικές δεξιότητες και να προχωρήσουμε μπροστά τόσο στα φοιτητικά χρόνια όσο και μεταγενέστερα.  

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες ψυχοθεραπευτικής στήριξης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις φοιτήτριες και φοιτητές μας, έχουν ήδη βοηθήσει πολλούς φοιτητές τα προηγούμενα χρόνια και αξίζει πραγματικά να τις αξιοποιήσεις. 

Επίσης πολλά φοιτητές βρίσκουν χρήσιμες τις δημόσιες παρουσιάσεις, σεμινάρια και ομαδικά εργαστήρια με θέματα που αφορούν στην ψυχική και σωματικά υγεία, προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις και κοινωνικά θέματα. Για αυτά ενημερώνονται όλες οι φοιτήτριες και φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου και της σελίδας στο facebook του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης. 

Στους συνδέσμους δίπλα μπορείς να δεις μερικά άρθρα και ερωτηματολόγια αυτοβοήθειας που έχουμε ετοιμάσει.