Στρες

Το στρες είναι γενικά συχνό φαινόμενο στην ανθρώπινη ύπαρξη.  Το ελεγχόμενο στρες είναι κάποιες φορές βοηθητικό, και κινητοποιητικό για να φέρνουμε εις πέρας τις υποχρεώσεις μας έγκαιρα. Από την άλλη το έντονο και χρόνιο στρες μειώνει την αποτελεσματικότητά μας και μας παραλύει.

Τί εννοούμε όταν αναφερόμαστε στο στρες? Είναι η ένδειξη μιας ανησυχητικής απειλής. Αυτή στα πιο παλιά χρόνια είχε τη μορφή ενός άγριου θηρίου, ενός ακραίου καιρικού φαινομένου, ή κάποιας απειλής για τη ζωή μας. Στη μοντέρνα κοινωνία, οι απειλές είναι περισσότερο ψυχολογικής βάσης (εργασιακά, οικονομικά, διαπροσωπικά θέματα). Καταλαμβανόμαστε από σκέψεις οι οποίες είναι δύσκολες, έντονες, και κατρακυλούν στο χειρότερο σενάριο το οποίο μας δημιουργεί και την τάση να πανικοβαλλόμαστε. Το σώμα μας και οι σκέψεις μας αλλάζουν. Δύο από τα πιο συχνά σφάλματα του μυαλού είναι να υπερμεγεθύνει το χειρότερο σενάριο και να αυξάνει τις πιθανότητες του να συμβεί. Αισθανόμαστε πολύ συχνά διάφορα συμπτώματα συνδεδεμένα με πανικό (ταχυπαλμία, εφίδρωση, γρήγορη αναπνοή, ζαλάδα, τάση για εμετό ή λιποθυμία, μούδιασμα στα άκρα κλπ). Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο, αφού το σώμα μας είναι  βιολογικά προγραμματισμένο να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσής μας, και έτσι ενεργοποιείται το συμπαθητικό μας σύστημα που πάει να πει  ότι στην αντίληψη κάποιας απειλής, είτε τρέχουμε μακριά από την απειλή είτε παλεύουμε για να την εξοντώσουμε, είτε παραλύουμε.

Αν και όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι φυσικές, πολλές φορές εκλαμβάνονται ως δυσάρεστες και ανεπιθύμητες. Αυτές οι αισθήσεις μας πανικοβάλλουν ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα να βρίσκουμε τον εαυτό μας να δυσλειτουργεί στην καθημερινότητα μας. Το χρόνιο στρες προκαλεί άλλα συνεπακόλουθα όπως δυσκολία συγκέντρωσης, διαταραχές ύπνου, προβλήματα μνήμης, κόπωση, και σωματική εξάντληση. Είναι σημαντικό κάποιος ο οποίος βιώνει τέτοιες δυσκολίες να αποταθεί στο Κέντρο για να βοηθηθεί με τη διαχείριση τους.

Στρες

Το στρες είναι γενικά συχνό φαινόμενο στην ανθρώπινη ύπαρξη.  Το ελεγχόμενο στρες είναι κάποιες φορές βοηθητικό, και κινητοποιητικό για να φέρνουμε εις πέρας τις υποχρεώσεις μας έγκαιρα. Από την άλλη το έντονο και χρόνιο στρες μειώνει την αποτελεσματικότητά μας και μας παραλύει.

Τί εννοούμε όταν αναφερόμαστε στο στρες? Είναι η ένδειξη μιας ανησυχητικής απειλής. Αυτή στα πιο παλιά χρόνια είχε τη μορφή ενός άγριου θηρίου, ενός ακραίου καιρικού φαινομένου, ή κάποιας απειλής για τη ζωή μας. Στη μοντέρνα κοινωνία, οι απειλές είναι περισσότερο ψυχολογικής βάσης (εργασιακά, οικονομικά, διαπροσωπικά θέματα). Καταλαμβανόμαστε από σκέψεις οι οποίες είναι δύσκολες, έντονες, και κατρακυλούν στο χειρότερο σενάριο το οποίο μας δημιουργεί και την τάση να πανικοβαλλόμαστε. Το σώμα μας και οι σκέψεις μας αλλάζουν. Δύο από τα πιο συχνά σφάλματα του μυαλού είναι να υπερμεγεθύνει το χειρότερο σενάριο και να αυξάνει τις πιθανότητες του να συμβεί. Αισθανόμαστε πολύ συχνά διάφορα συμπτώματα συνδεδεμένα με πανικό (ταχυπαλμία, εφίδρωση, γρήγορη αναπνοή, ζαλάδα, τάση για εμετό ή λιποθυμία, μούδιασμα στα άκρα κλπ). Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο, αφού το σώμα μας είναι  βιολογικά προγραμματισμένο να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσής μας, και έτσι ενεργοποιείται το συμπαθητικό μας σύστημα που πάει να πει  ότι στην αντίληψη κάποιας απειλής, είτε τρέχουμε μακριά από την απειλή είτε παλεύουμε για να την εξοντώσουμε, είτε παραλύουμε.

Αν και όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι φυσικές, πολλές φορές εκλαμβάνονται ως δυσάρεστες και ανεπιθύμητες. Αυτές οι αισθήσεις μας πανικοβάλλουν ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα να βρίσκουμε τον εαυτό μας να δυσλειτουργεί στην καθημερινότητα μας. Το χρόνιο στρες προκαλεί άλλα συνεπακόλουθα όπως δυσκολία συγκέντρωσης, διαταραχές ύπνου, προβλήματα μνήμης, κόπωση, και σωματική εξάντληση. Είναι σημαντικό κάποιος ο οποίος βιώνει τέτοιες δυσκολίες να αποταθεί στο Κέντρο για να βοηθηθεί με τη διαχείριση τους.