Δίδακτρα Μάστερ

Ύψος Διδάκτρων & Τρόπος Αποποληρωμής

  • Για τα περισσότερα* προγράμματα Μάστερ (ανεξαρτήτως υπηκοότητας φοιτητή) τα δίδακτρα είναι €4,100 (σύνολο).

*Για το MSc Interaction Design τα δίδακτρα είναι €9,600

*Για το MSc Experiential Digital Marketing Communications τα δίδακτρα είναι €7500

*Για το MA in Design for Social Innovation τα δίδακτρα είναι €5125

 

  • Για να δείτε αναλυτικά τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων για πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ, ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΔΩ**

**Για την αποπληρωμή των διδάκτρων στα προγράμματα MSc Interaction Design και MA Design for Social Innovation παρακαλούμε δείτε τις πληροφορίες στη σελίδα του κάθε προγράμματος.

Τέλος εγγραφής

Κάθε νέος φοιτητή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα: €40

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει: ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου, καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους/ες όσους/ες επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας.

*Για τα δίδακτρα που διαφέρουν αναμένεται η έγκριση του ΥΣ 

Δίδακτρα Μάστερ

Ύψος Διδάκτρων & Τρόπος Αποποληρωμής

  • Για τα περισσότερα* προγράμματα Μάστερ (ανεξαρτήτως υπηκοότητας φοιτητή) τα δίδακτρα είναι €4,100 (σύνολο).

*Για το MSc Interaction Design τα δίδακτρα είναι €9,600

*Για το MSc Experiential Digital Marketing Communications τα δίδακτρα είναι €7500

*Για το MA in Design for Social Innovation τα δίδακτρα είναι €5125

 

  • Για να δείτε αναλυτικά τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων για πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ, ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΔΩ**

**Για την αποπληρωμή των διδάκτρων στα προγράμματα MSc Interaction Design και MA Design for Social Innovation παρακαλούμε δείτε τις πληροφορίες στη σελίδα του κάθε προγράμματος.

Τέλος εγγραφής

Κάθε νέος φοιτητή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα: €40

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει: ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου, καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους/ες όσους/ες επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας.

*Για τα δίδακτρα που διαφέρουν αναμένεται η έγκριση του ΥΣ