Δίδακτρα Μάστερ

Τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω είναι μειωμένα κατά 20%, στο πλαίσιο απόφασης του Πανεπιστημίου και έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου (τελευταία απόφαση ΥΣ ημερομηνίας 13/09/2018). 

  • Όλα τα προγράμματα Μάστερ (ανεξαρτήτως υπηκοότητας φοιτητή) €4,100 (σύνολο)*

*Για το Master Interaction Design τα δίδακτρα είναι €9,600

  • Για να δείτε αναλυτικά τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων για πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ, ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΔΩ*

*Για την αποπληρωμή των διδάκτρων στο πρόγραμμα Master Interaction Design παρακαλούμε δείτε τις πληροφορίες στη σελίδα του προγράμματος ΕΔΩ

Τέλος εγγραφής

Κάθε νέος φοιτητή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα: €40

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει: ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου, καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους/ες όσους/ες επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας.

Δίδακτρα Μάστερ

Τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω είναι μειωμένα κατά 20%, στο πλαίσιο απόφασης του Πανεπιστημίου και έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου (τελευταία απόφαση ΥΣ ημερομηνίας 13/09/2018). 

  • Όλα τα προγράμματα Μάστερ (ανεξαρτήτως υπηκοότητας φοιτητή) €4,100 (σύνολο)*

*Για το Master Interaction Design τα δίδακτρα είναι €9,600

  • Για να δείτε αναλυτικά τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων για πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ, ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΔΩ*

*Για την αποπληρωμή των διδάκτρων στο πρόγραμμα Master Interaction Design παρακαλούμε δείτε τις πληροφορίες στη σελίδα του προγράμματος ΕΔΩ

Τέλος εγγραφής

Κάθε νέος φοιτητή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα: €40

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει: ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου, καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους/ες όσους/ες επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας.