Προγράμματα Μάστερ 2023-24

 

►Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 16 Μαϊου 2023 (11:59 μ.μ.)

►Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023

 

Με Φυσική Παρουσία στην Ελληνική Γλώσσα

   

Με Φυσική Παρουσία στην Αγγλική γλώσσα

Εξ Αποστάσεως στην Αγγλική Γλώσσα

* Τα δύο προγράμματα διαφέρουν μόνο στο χώρο διεξαγωγής τους. Το ένα θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και το άλλο στη Λάρνακα. Tο καθένα θα έχει το δικό του ωρολόγιο πρόγραμμα (μέρες/ώρες/χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων).

Προγράμματα Μάστερ 2023-24

 

►Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη, 16 Μαϊου 2023 (11:59 μ.μ.)

►Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023

 

Με Φυσική Παρουσία στην Ελληνική Γλώσσα

   

Με Φυσική Παρουσία στην Αγγλική γλώσσα

Εξ Αποστάσεως στην Αγγλική Γλώσσα

* Τα δύο προγράμματα διαφέρουν μόνο στο χώρο διεξαγωγής τους. Το ένα θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και το άλλο στη Λάρνακα. Tο καθένα θα έχει το δικό του ωρολόγιο πρόγραμμα (μέρες/ώρες/χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων).