Προσωπικό Γραφείου Πρυτανείας

Email

zoe.papagregoriou@cut.ac.cy

Phone

2500 2528

Ζωή Παπαγρηγορίου

Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος

Email

olympia.markidou@cut.ac.cy

Phone

2500 2302

Ολυμπία Μαρκίδου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

elena.kyriakou@cut.ac.cy

Phone

2500 2240

Έλενα Κυριάκου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

elena.onisiforou@cut.ac.cy

Phone

2500 2538

Έλενα Ονησιφόρου

Διαχείριση και Οργάνωση Γραφείου

Email

andri.pandeli@cut.ac.cy

Phone

2500 2549

Άντρη Παντελή

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

constantia.kyratzi@cut.ac.cy

Phone

25002489

Νάντια Κυρατζή

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

galatia.agathocleous@cut.ac.cy

Phone

2500 2303

Γαλάτεια Αγαθοκλέους

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

christa.lefkaritu@cut.ac.cy

Phone

2500 2507

Χρίστα Λευκαρίτη

Βοηθός Γραφείου

Email

ioannis.neophytou@cut.ac.cy

Phone

2500 2595