Προσωπικό Γραφείου Πρυτανείας

Email

zoe.papagregoriou@cut.ac.cy

Phone

2500 2528

Ζωή Παπαγρηγορίου

Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος

Email

elena.onisiforou@cut.ac.cy

Phone

2500 2538

Έλενα Ονησιφόρου

Διαχείριση και Οργάνωση Γραφείου

Email

christa.lefkaritu@cut.ac.cy

Phone

2500 2507

Χρίστα Λευκαρίτη

Βοηθός Γραφείου