Γραφείο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Χαιρετισμός Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Με υψηλό το αίσθημα ευθύνης έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, και μέχρι την λήξη της θητείας μου, θα παραμείνω πιστά προσηλωμένος στο όραμά μου για προαγωγή της ακαδημαϊκότητας προς όφελος όλων και την παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης προς τους Φοιτητές μας. 

Η καλλιέργεια της κουλτούρας της ακαδημαϊκής αριστείας, στη βάση υψηλών ποιοτικών αξιώσεων, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το όραμα και την αποστολή του Πανεπιστημίου μας, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στοιχείο της ανώτατης εκπαίδευσης, και καθίσταται επιτακτική και αναπόφευκτη αναγκαιότητα στη σύγχρονη εποχή, προς εξυπηρέτηση του κοινωνικού στόχου: «παιδεία-έρευνα-καινοτομία».  

Τα εργαλεία στην δική μας φαρέτρα για κατάκτηση της αριστείας αποτελούν η αφοσίωση, ο ζήλος, η αποφασιστικότητα και η οργανωτική διάθεση.  Σε στενή συνεργασία με τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθώς και με τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες και τους Προϊσταμένους τους υπό την ηγεσία του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, θα επιμείνω στην συνεχή βελτίωση στους τομείς της δικής μου αρμοδιότητας, αλλά και του Πανεπιστημίου γενικότερα.

Στην αρχαία ελληνική γραμματεία η λέξη τεχνολογία σήμαινε «την ανάλυση της δομής της γλώσσας» και τεχνολόγος ήταν «ο γραμματικός», ο αναλυτής της γλώσσας και του κειμένου στα γλωσσικά συστατικά του.  Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδεδεμένο με τον πλέον εύγλωττο τρόπο με τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις μιας σύγχρονης πολιτείας, έχει εδραιωθεί και εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε τομείς αιχμής που έχουν μεγάλη οικονομική, τεχνική και επιστημονική απόδοση, στοχεύοντας στην επιστημονική, τεχνολογική, πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της Κυπριακής Κοινωνίας,  Ο σχεδιασμός των Σχολών και των επιστημονικών αντικειμένων του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυασμού επιστήμης, γενικότερης παιδείας και καλλιέργειας.

Αποστολή του είναι να εδραιωθεί ως αξιόπιστος εταίρος της κοινωνίας και αρωγός στην προαγωγή της αριστείας, της μάθησης, της καλλιέργειας και της παιδείας, και ως Ευρωπαϊκό Κέντρο εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης έρευνας.  Με τον συνεχή εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών του και των παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, να προσελκύει σπουδαστές υψηλού επιπέδου και να διαμορφώνει υψηλότερου επιπέδου αποφοίτους, με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις, τη βιομηχανική πρόοδο και τις ανάγκες της αγοράς.

Η Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων με εφαλτήριο την περαιτέρω εξέλιξη του Πανεπιστημίου μας σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό ίδρυμα, και κατευθυντήρια γραμμή πλεύσης τη διαμόρφωση και εφαρμογή ακαδημαϊκών πολιτικών, προς επίτευξη των εκπαιδευτικών του στόχων, την διασφάλιση της ποιότητας των ακαδημαϊκών υπηρεσιών και την διατήρηση των διεθνών προτύπων, δραστηριοποιείται εντός του πλαισίου του Στρατηγικού Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου.

Το κύριο μέλημα μας θα είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας και της απόδοσης, η διεκδίκηση της αριστείας, η βελτιστοποίηση των ακαδημαϊκών δομών, η αποφυγή των χρονοβόρων διαδικασιών και επικαλύψεων σε υφιστάμενες πρακτικές, η παροχή σπουδών υψηλού επιπέδου, η καλλιέργεια νέων επιστημόνων με κριτική σκέψη και επιστημονική αρτιότητα, και η διασφάλιση ελεύθερης ακαδημαϊκής λειτουργίας.

Θα επιδιώκουμε αενάως την σοφία και την παιδεία, όπως τις οραματίστηκαν οι πρόγονοί μας, με την ευρύτερη τους έννοια, καθιστώντας το Πανεπιστήμιό μας κορυφαίο στον τόπο μας και ένα από τα καταξιωμένα διεθνώς στους τομείς του.

 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων


Αποτίμηση Έργου και Προτεραιότητες Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 2020


 

Αρμοδιότητες Γραφείου

Το Γραφείο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (ΑΑΥ) καθ. Παντελεήμων Κελίρη, εμπλέκεται και έχει την ευθύνη επίβλεψης όλων των ακαδημαϊκών θεμάτων και διαδικασιών του Πανεπιστημίου, και με κατευθυντήρια γραμμή το Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Πολιτική Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, είναι επικεφαλής της διαμόρφωσης ακαδημαϊκών πολιτικών και της επίβλεψης για εφαρμογή τους, ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Πανεπιστημίου και να διασφαλιστεί η ποιότητα όλων των ακαδημαϊκών υπηρεσιών και η διατήρηση των διεθνών προτύπων.

Το Γραφείο του ΑΑΥ συμμετέχει στα θέματα έρευνας και καινοτομίας ενώ προωθεί τον εμπλουτισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος για όλους τους φοιτητές.

Παράλληλα ο ΑΑΥ σε συνεργασία με τις Σχολές και τα Τμήματα προωθεί εισηγήσεις που αφορούν σε ακαδημαϊκά προγράμματα στα αρμόδια Σώματα του Πανεπιστημίου.

Ο ΑΑΥ προεδρεύει των πιο κάτω επιτροπών:

 • Επιτροπής Έρευνας
 • Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
 • και εποπτεύει της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, λόγω της άμεσης σύνδεσης και συμμετοχής της Βιβλιοθήκης στην ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία του Πανεπιστημίου.

Μέσω της Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, διασφαλίζει την διεξαγωγή συστηματικής αξιολόγησης του πλαισίου των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προγράμματος και του περιεχομένου των μαθημάτων.

Ο ΑΑΥ σε συνεργασία με τη Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά και με τη διοικητική υποστήριξη από την αρμόδια Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν στο σχεδιασμό του διδακτικού πλάνου και του ακαδημαϊκού ημερολογίου και στο καθορισμό των χρονοδιαγραμμάτων. Παράλληλα συμβάλουν στον καθορισμό των ακαδημαϊκών στόχων που θέτουν οι Σχολές και τα Τμήματα. Επιπρόσθετα είναι ο αρμόδιος για την ενθάρρυνση και στήριξη της έρευνας, της ετοιμασίας ερευνητικών προτάσεων, εκδόσεων, δημοσιεύσεων και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Ο ΑΑΥ μέσω της Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας συμβάλει στην προώθηση και διευκόλυνση της ερευνητική δραστηριότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στόχος η συνεχής επισήμανση ευκαιριών, για δημιουργία νέων ερευνητικών συνεργασιών, που προσδοκούν στον εντοπισμό νέων ερευνητικών πεδίων και συμφωνιών.

Όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και ανάπτυξη πολιτικών Διασφάλισης της Ποιότητας, είναι υπό την εποπτεία του. Συντονίζει σε συνεργασία με την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας την διαδικασία για κατάθεση των προγραμμάτων σπουδών στο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, για αξιολόγηση και πιστοποίηση τους, τον καθορισμό δεικτών για μέτρηση της ποιότητας και ανάλυσης των διεργασιών του Πανεπιστημίου, και ειδικότερα των μεθόδων διδασκαλίας και της ερευνητικής δραστηριότητας του Ακαδημαϊκού προσωπικού. Παράλληλα επιβλέπει την ετοιμασία Χάρτας Ποιότητας του Πανεπιστημίου, και συντονίζει την όλη προσπάθεια για την Ιδρυματική Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας.

Στόχος του ΑΑΥ είναι η βελτιστοποίηση των ακαδημαϊκών δομών του Πανεπιστημίου για συνεχή αναβάθμιση της απόδοσης και για αποφυγή των χρονοβόρων διαδικασιών, επικαλύψεων και επαναλήψεων σε πρακτικές . Υποστηρίζει την ενίσχυση και προώθηση τέτοιων παιδαγωγικών μοντέλων , που ενισχύουν την μάθηση και την αριστεία.

Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας

Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου είναι να εδραιωθεί ως διεθνές κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, προσφέροντας σφαιρική και πολυδιάστατη εκπαίδευση που να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες τεχνολογικές και βιομηχανικές εξελίξεις.  Εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, που να προσελκύει υψηλού επιπέδου Κύπριους και ξένους φοιτητές και να στηρίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, με σύγχρονη ύλη και θεματολογία, για τη βέλτιστη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών.

Η έμπρακτη δέσμευση του ΤΠΚ σε αυτή την πολιτική ποιότητας επιτυγχάνεται με την:

 • Εφαρμογή συστημάτων τα οποία εγγυώνται, μέσω διαδικασιών που συνεχώς βελτιώνονται, την παροχή ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές.
 • Εργοδότηση και ανάπτυξη ικανού και προσοντούχου ακαδημαϊκού προσωπικού στο οποίο παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη για την εκτέλεση των εργασιών του.
 • Υιοθέτηση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και την συνεχή προσπάθεια για διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης το οποίο εφαρμόζεται.
 • Ενθάρρυνση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών και τίτλων που προσφέρει.
 • Ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν το Πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Εφαρμογή της πολιτικής αυτής από όλο το ακαδημαϊκό, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου.
 • Εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο βασίζεται σε διεθνή πρότυπα ποιότητας και στη συνθήκη της Μπολόνιας.
 • Εγχειρίδιο Διασφάλισης της Ποιότητας για τη Διδασκαλία και τη ΜάθησηΠαράρτημα 1 | Παράρτημα 2

Προσωπικό Γραφείου

Email

rodia.patsalidou@cut.ac.cy

Phone

25002231

Ρόδια Πατσαλίδου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

olympia.markidou@cut.ac.cy

Phone

2500 2302

Ολυμπία Μαρκίδου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

evi.kyriacou@cut.ac.cy

Phone

25002501

Ευδοξία Κυριάκου

Γραμματεία Γραφείου Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων