Υποδομές Τμήματος

Παρακολουθήστε ένα σύντομο βίντεο για τα εργαστήρια του τμήματος εδώ

Παρουσίαση υποδομής εργαστηρίων. 

 

Εργαστήρια Τμήματος

 • Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής

Ερευνητικό Εργαστήριο που χρησιμοποιείται για έρευνα σχετικά με τη μικροβιολογία, την παθολογία και τη φυσιολογία των φυτών. Είναι καλά εξοπλισμένο, συμπεριλαμβανομένων δωματίων ανάπτυξης φυτών, ανιχνευτή νιτρικών/νιτρωδών, επωαστήρες καλλιέργειας ιστού φυτών, επωαστήρες για καλλιέργεια μικροβίων, αυτόκαυστο και θάλαμο νηματικής ροής.

 

 • Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Βασικό ερευνητικό εργαστήριο που χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη του Τμήματος. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει Genetic Analyzer, Next Generation Sequencer, PCRs, Gel imager.

 

 • Διδακτικό Εργαστήριο Βιολογίας

Εργαστήριο διδασκαλίας (20 θέσεις εργασίας) για μια σειρά πειραματικών (εργαστηριακών) μαθημάτων γεωπονικής και βιολογίας. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την ενίσχυση της πρακτικής εργαστηριακής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων διόφθαλμων και σύνθετων μικροσκοπίων.

 

 • Εργαστήριο Ζωοτεχνίας και Επιστήμης Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει ένα μικρό πιλοτικό τυροκομείο με θάλαμο ωρίμανσης και συντήρησης τυριών. Διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις βασικές αναλύσεις του γάλακτος καθώς επίσης και μοριακής βιολογίας. Επίσης διαθέτει μοντέλα ζώων για τα εργαστήρια ανατομίας και φυσιολογίας ζώων.

 

 • Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ερευνητικό Εργαστήριο που χρησιμοποιείται για πειράματα σχετικά με την Επιστήμη και την Τεχνολογία Τροφίμων. Περιλαμβάνει εξοπλισμό που απαιτείται για τεχνικές τεχνολογίας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου ενός αναλυτή υφής, ενός φασματοφωτόμετρου, ενός ελεγκτή σκληρότητας φρούτων, μιας φυγόκεντρου Gerber, μιας μονάδας εξαγωγής στερεάς φάσης, ανιχνευτών υπερήχων και Kjeldahl unit.

 

 • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Εργαστήριο που χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη Τμήματος. Η εγκατάσταση είναι εξοπλισμένη με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για αναλυτικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων μονάδων HPLC, GC-FID Spectrometer, and GC-MS Spectrometer.

 

 • Εργαστήριο Μικροσκοπίας

Εργαστήριο που χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη Τμήματος. Η εγκατάσταση προσφέρει ένα υψηλών προδιαγραφών μικροσκόπιο φωτός και φθορισμού, ένα στερεοσκοπικό φθορισμού, όλα εξοπλισμένα με ψηφιακές κάμερες και λογισμικό λήψης εικόνας.

 

 • Εργαστήριο Χημείας Τοφής

Εργαστήριο διδασκαλίας (20 θέσεις εργασίας) για μια σειρά πειραματικών (εργαστηριακών) μαθημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία, τη βιολογία και τη χημεία. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την ενίσχυση της πρακτικής εργαστηριακής μάθησης. Περιλαμβάνει επίσης γραφείο τεχνικού και αποθήκη χημικών.

 

 • Εργαστήριο Βιώσιμης Γεωργίας

Ερευνητικό εργαστήριο που χρησιμοποιείται και για διδακτικούς σκοπούς. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με δύο επωαστήρες και πολλά διόφθαλμα μικροσκόπια για πειράματα με αρθρόποδα.

 

 • Εργαστήριο Electron Paramagnetic Resonance (ΕPR)

Ερευνητικό εργαστήριο στο οποίο διεξάγεται έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθόδων στη βάση παραμαγνητικών ειδών για τον προσδιορισμό δεικτών γνησιότητας/ποιότητας των τροφίμων καθώς και έρευνες για τους μηχανισμούς βιο- και χημικών- μετατροπών των τροφίμων.

Υποδομές Τμήματος

Παρακολουθήστε ένα σύντομο βίντεο για τα εργαστήρια του τμήματος εδώ

Παρουσίαση υποδομής εργαστηρίων. 

 

Εργαστήρια Τμήματος

 • Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής

Ερευνητικό Εργαστήριο που χρησιμοποιείται για έρευνα σχετικά με τη μικροβιολογία, την παθολογία και τη φυσιολογία των φυτών. Είναι καλά εξοπλισμένο, συμπεριλαμβανομένων δωματίων ανάπτυξης φυτών, ανιχνευτή νιτρικών/νιτρωδών, επωαστήρες καλλιέργειας ιστού φυτών, επωαστήρες για καλλιέργεια μικροβίων, αυτόκαυστο και θάλαμο νηματικής ροής.

 

 • Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Βασικό ερευνητικό εργαστήριο που χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη του Τμήματος. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει Genetic Analyzer, Next Generation Sequencer, PCRs, Gel imager.

 

 • Διδακτικό Εργαστήριο Βιολογίας

Εργαστήριο διδασκαλίας (20 θέσεις εργασίας) για μια σειρά πειραματικών (εργαστηριακών) μαθημάτων γεωπονικής και βιολογίας. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την ενίσχυση της πρακτικής εργαστηριακής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων διόφθαλμων και σύνθετων μικροσκοπίων.

 

 • Εργαστήριο Ζωοτεχνίας και Επιστήμης Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει ένα μικρό πιλοτικό τυροκομείο με θάλαμο ωρίμανσης και συντήρησης τυριών. Διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις βασικές αναλύσεις του γάλακτος καθώς επίσης και μοριακής βιολογίας. Επίσης διαθέτει μοντέλα ζώων για τα εργαστήρια ανατομίας και φυσιολογίας ζώων.

 

 • Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ερευνητικό Εργαστήριο που χρησιμοποιείται για πειράματα σχετικά με την Επιστήμη και την Τεχνολογία Τροφίμων. Περιλαμβάνει εξοπλισμό που απαιτείται για τεχνικές τεχνολογίας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου ενός αναλυτή υφής, ενός φασματοφωτόμετρου, ενός ελεγκτή σκληρότητας φρούτων, μιας φυγόκεντρου Gerber, μιας μονάδας εξαγωγής στερεάς φάσης, ανιχνευτών υπερήχων και Kjeldahl unit.

 

 • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Εργαστήριο που χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη Τμήματος. Η εγκατάσταση είναι εξοπλισμένη με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για αναλυτικές τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων μονάδων HPLC, GC-FID Spectrometer, and GC-MS Spectrometer.

 

 • Εργαστήριο Μικροσκοπίας

Εργαστήριο που χρησιμοποιείται από όλα τα μέλη Τμήματος. Η εγκατάσταση προσφέρει ένα υψηλών προδιαγραφών μικροσκόπιο φωτός και φθορισμού, ένα στερεοσκοπικό φθορισμού, όλα εξοπλισμένα με ψηφιακές κάμερες και λογισμικό λήψης εικόνας.

 

 • Εργαστήριο Χημείας Τοφής

Εργαστήριο διδασκαλίας (20 θέσεις εργασίας) για μια σειρά πειραματικών (εργαστηριακών) μαθημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία, τη βιολογία και τη χημεία. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την ενίσχυση της πρακτικής εργαστηριακής μάθησης. Περιλαμβάνει επίσης γραφείο τεχνικού και αποθήκη χημικών.

 

 • Εργαστήριο Βιώσιμης Γεωργίας

Ερευνητικό εργαστήριο που χρησιμοποιείται και για διδακτικούς σκοπούς. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με δύο επωαστήρες και πολλά διόφθαλμα μικροσκόπια για πειράματα με αρθρόποδα.

 

 • Εργαστήριο Electron Paramagnetic Resonance (ΕPR)

Ερευνητικό εργαστήριο στο οποίο διεξάγεται έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθόδων στη βάση παραμαγνητικών ειδών για τον προσδιορισμό δεικτών γνησιότητας/ποιότητας των τροφίμων καθώς και έρευνες για τους μηχανισμούς βιο- και χημικών- μετατροπών των τροφίμων.